Oletustekstien tuonti palkanmaksuun

Palkansaajille voi tuoda uusia rivejä ja korjattuja lukuarvoja oletusteksteistä perustettuun palkanmaksukertaan. Yksittäisiä, ei oletusteksteihin perustuvia rivejä voi lisätä palkkarivien teholisäämisellä. Oletusteksteistä voit valita tuotavaksi:

  • Korjatut lukuarvot
  • Korjatut lukuarvot (esim. km-korvaus, päiväraha) ja lisätä puuttuvat oletustekstirivit
  • oletustekstit sellaisenaan (pohjatiedot, kuten tuntipalkat nollautuvat)

Oletustekstien tuonti onnistuu palkkojensyötössä Tiedosto|Tuo oletusteksteistä

Valitse ensin, tuodaanko tiedot kaikille palkansaajille vai osajoukolle jollakin ehdolla

Tyypillisesti oletustekstit tuodaan tästä palkanmaksutietokannasta. Silloin tulevat tiedot pohjautuvat syöttämiisi oletusteksteihin. Halutessasi voit valita myös toisen tietokannan, jos haluat tuoda rivit toisesta palkanmaksuvuodesta tai toisen yrityksen pohjalta.

Valitse, mitä tietoja tuodaan.
  • Ensimmäinen valinta tuo vain korjatut lukuarvot säilyttäen tuntipalkat ym.
  • Toinen valinta tuo korjatut lukuarvot (esim. km-korvaus, päiväraha) ja lisää puuttuvat oletustekstirivit
  • Kolmas valinta tuo oletustekstit sellaisenaan (pohjatiedot, kuten tuntipalkat nollautuvat)
Määritä vielä, miten haluat tuotavat tiedot kohdistumaan. Yleensä käytetään ensimmäistä valintaa, jolloin tiedot kohdistuvat koodin perusteella. Jos sinulla on käytetty samaa koodia useammalla rivillä, esimerkiksi kilometrikorvauksella on useampia arvoja, valitse toinen valinta, jolloin ohjelma tarkastaa myös Selite-kentän.
Paina lopuksi ”OK”. Ohjelma aloittaa tietojen kirjaamisen palkansaaja kerrallaan.

Halutessasi voit tehdä tuonnin useamman kerran palkanmaksukertaan. Jos tuonti menee väärin, voit poistaa palkanmaksukerran ja perustaa sen uudelleen.