Noutopiste

Noutopiste on hyvä syöttää silloin, kun noudatte tavaran itse muusta paikasta kuin toimittajan osoitteesta.

Jos noutopiste on uusi, se kannattaa ensin syöttää toimittajakortisto-ikkunaan uudeksi riviksi.

Noutopisteen voit hakea kätevästi:

  • syöttämällä myyjänumeron ja painamalla ENTER, tai
  • syöttämällä esim. osa nimestä Noutopiste-taulukon Nimi-riville ja painamalla ENTER

Noutopiste-taulukon saat nopeasti tyhjennettyä painamalla Tyhjennä.

Toimittajan ja noutopisteen välinen yhteys

Jos tietyllä toimittajalla on aina tietty noutopiste, voit syöttää noutopisteen numeron toimittajakortistoon toimittajaosoitteen riville Noutopisteosoite-kenttään.

Jos tietyllä noutopisteellä on aina tietty toimittajaosoite, voit syöttää toimittajan numeron toimittajakortistoon noutopisteen riville Toimittajaosoite-kenttään.

Valitse Määritä|Noutopiste. Ruksaa, että haetaan automaattisesti

  • noutopiste toimittajan perusteella
  • toimittaja noutopisteen perusteella

Kun nyt syötät toimittajan, ohjelma hakee automaattisesti myös noutopisteen, mikäli sellainen on määritelty.

Jos taas syötät noutopisteen, ohjelma hakee automaattisesti myös toimittajan, mikäli sellainen on määritelty.