Ajankohtaiset tiedotteet

Nopeuttaminen, korjaaminen, poistaminen

Alla esiteltyjen toimintojen käyttäminen edellyttää ohjelman tuntemusta. Suosittelemme näitä käytettävän yhdessä Asteri-tuen kanssa tarpeen vaatiessa. Korjaus- ja poistamistoimenpiteiden epäonnistumisen varalle on hyvä ottaa aina varmuuskopio aineistoista!

Korjaa-valikko

Yritysluettelo-ikkunan Tiedosto-valikossa olevat erilaiset korjaustoimin-not löytyvät Tiedosto|Korjaa-valikon alta. Näitä toimintoja kannattaa käyttää vasta kun olet ollut yhteydessä Asteri-ohjelmien tukeen. Auto-maattikorjaus-toimintoja on kehitetty tietynlaisia pulmatilanteita varten helpottamaan ongelman ratkaisua, mutta koska kyseessä on yleensä aina erityyppinen pulmatilanne, ei näitä toimintoja kehoteta käytettäväksi il-man Asteri-ohjelmien tukea.

Poistaminen

Olipa kyseessä palkansaajan tai koko yrityksen poistaminen, muista olla erityisen tarkka. Ohjelman poistamistoimintoja käyttäessäsi et löydä tietoja Windowsin roskakorista, vaan ne poistuvat kokonaan ja lopullisesti. Esimerkiksi palkansaajan poistaminen kortistosta pyyhkii myös pois ko. palkansaajan koko vuoden palkkatiedot! Toisaalta jos palkansaaja on lo-pettanut jo vuosia sitten työskentelyn yrityksessä ja on yhä mukana kortistossa, tämän voi huoletta poistaa kuluvan vuoden palkansaajakortistosta.

Palkansaajan poistaminen palkanmaksukerrasta:

  • Avaa ko. palkanmaksukerta, suurenna Tämänkertaiset palkansaajat -ikkuna. Valitse palkansaajan rivi, Muokkaa|Poista palkansaaja tämänkertaisista

Palkansaajan poistaminen palkansaajakortistosta:

  • Avaa Palkansaajakortisto, klikkaa ko. palkansaajan rivi, valitse Muokkaa|Poista ja vahvista poisto.

Palkanmaksukerran poistaminen:

  • Valitse Palkanmaksuvuodet-ikkunassa [Poista palkanmaksukerta], klikkaa haluamasi kerta ja paina OK

Palkanmaksuvuoden poistaminen:

  • Valitse Palkanmaksuvuodet-ikkunassa haluamasi rivi, Tiedosto|Poista palkanmaksuvuosi

Yrityksen poistaminen:

  • Valitse Yritysluettelo-ikkunassa Tiedosto|Poista yritys.

Ohjelman toiminnan nopeuttaminen

Asteri Palkanmaksun toimintaa on nopeutettu ajatellen tilanteita, joissa Sinulla on hyvin monta palkanmaksukertaa tai hyvin paljon palkansaajia.

Palkanmaksukerran luominen tapahtuu huomattavasti aiempaa nopeam-min. Nopeutus on toteutettu vain tilanteeseen, jossa otetaan oletustekstit pohjaksi.

Yritysluettelo-ikkunan Määritä|Nopeuttaminen –valinnan Jätä täydentä-mättä palkkarivien järjestystiedot –määritys vaikuttaa kaikkiin tarvitta-viin kohtiin, samoin kuin Jätä varmistamatta ennakonpidätyslaskennat –määritys.