Neuvottelutapahtumat

Kun olet yhteydessä asiakkaaseen, voit kirjoittaa asiasta muistion ja tallentaa sen tehtäväseurannalle. Voit myös hinnoitella ko. tapahtuman vietäväksi laskutukseen. Voit lisäillä tapahtumia myös ilman yhteydenottoa asiakkaaseen; näin voit esimerkiksi syöttää tiedon, että asiakkaalle on otettu käyttöön uusi kirjanpitomappi, joka pitäisi muistaa laskuttaa.

Tapahtuman saat lisättyä painamalla Neuvottelutapahtumat-ikkunan Lisää-painiketta.

Neuvottelutapahtuman syöttöikkuna ei pidä ohjelmaa lukittuna, vaan voit tapahtuman aikana käydä katselemassa myös muita asioita ohjelmassa. Lisää-painikkeen teksti on siksi ajaksi muuttunut JATKA!-tekstiksi, ja sitä painamalla neuvottelutapahtuman ikkuna tulee taas päällimmäiseksi.

Tallenna-nappia painamalla tieto tallentuu ja ikkuna sulkeutuu.

Tuotteen voit etsiä tuotekortistostasi. Paina tällöin ”Hae tuote!”.

Näkyville tulee oma Asteri Laskutuksen tuotekortistosi, jonka sijainnin olet määritellyt ohjelman ensikäynnistyksen yhteydessä. Polkumäärityksen voit vaihtaa toiminnolla Määritä|Laskutustietokanta. Voit valita sopivan tuotteen, jolloin sen tiedot tulevat käyttöön.

Neuvottelutapahtuman tulostaminen paperille ja leikepöydälle onnistuu ko. painikkeista. Voit valita paperille näkyviksi sarakkeiksi joko aikaleimatietoja yms. tai laskutustietoja. Voit myös määritellä tulosteen otsikon ja valita, tulostetaanko kaikki asiakkaat, kukin eri paperiarkille.

Neuvottelun aloitusajan korjaaminen

Neuvottelutapahtuman syöttöikkunassa näkyy tapahtuman alkuaika, kuluva kellonaika ja tähän neuvontaan käytetty juokseva aika.

Tapahtuman alkuaikaa pääset muuttelemaan. Tästä on hyötyä esim. silloin, kun olet aloittanut asiakaspuhelun käynnistämättä tapahtuman syöttöä ja kun puhelu venyykin niin pitkäksi, että haluat kirjata sen tapahtumaksi ja haluat oikaista sille todellisen puhelun alkamisajan.

Alkamis- ja päättymisaikoja voit korjata jälkikäteen Tapahtumahistoria- tai Asiakkaan neuvottelutapahtumat -ikkunassa.

Vanhojen tapahtumien haku ja rajaus

Vanhoja neuvottelutapahtumia voit tehokkaasti käyttää laajana tietolähteenä. Voit esimerkiksi etsiä tiettyyn aiheeseen liittyviä tietoja vaikkapa kaikkien asiakkaittesi kanssa käymistäsi keskusteluista seuraavasti:

Valitse Ikkuna|Tapahtumahistoria jasyötä rajausehtoon sopivat määritykset; voit esimerkiksi hakea kaikkia tapahtumia, joissa esiintyy sana ’kauppa’, paina Rajaa.

Tapahtumahistoria- ja Asiakkaan tapahtumahistoria -ikkunoissa on seliteteksti isossa tekstikentässä, jossa sitä pääsee vapaasti muokkaamaan.