Näin tulostetaan yhdellä kerralla lasku, lähete, pakettikortti ja osoitetarra

Kysymys 1: Käytössäni on Asteri laskutusohjelma. Saanko jotenkin tulostumaan yhdellä tulosteella lähetteen, laskun ja osoitetarran?

Kysymys 2: Minulla on lasertulostin laskujen tulostamiseen ja erillinen pieni tarratulostin osoitetietojen tulostamiseen. En käytä ikkunakuoria, vaan lähetän laskut umpinaisessa kirjekuoressa. Saanko jotenkin tulostettua laskun ja samalla tarran laskutettavalle asiakkaalle.

Kysymys 3: Käytössäni on Asteri laskutusohjelma ja tulostimina matriisikirjoitin ja lasertulostin. Lähettäessäni tavaraa postin kautta paketteina tulostan pakettikortin matriisikirjoittimelle ja lähetteen laserille kahdella valiten [omalomake] paketti.lom ja [omalomake] lahete.lom. Saanko jotenkin yhdistettyä nämä tulosteet niin että samalla kertaa tulostuisi pakettikortti ja lähete?

Kysymys 4: Voinko valita, kuinka monta kopiota jostakin omalomaketulosteesta tulostetaan ?

Vastaus:

Perustilanteessa Asteri laskutusohjelman lomakesovitus on tehty tulostamaan yhden tulosteen (laskun, kuitin, lähetteen, tilauksen, pakettikortin, tarran tms.).
Tietyin edellytyksin lomakesovitus voi sisältää useampia peräkkäisiä tulosteita, esimerkiksi lähetteen ja laskun, laskun ja osoitetarran tai lähetteen ja pakettikortin
Samassa lomakesovituksessa olevien peräkkäiset lomakesovitukset erotetaan toisistaan joko @KIRJOTIN[kirjoittimennimi] tai @SIVUNVAIHTO muuttujalla

@KIRJOITIN[kirjoittimennimi] vaihtaa tulosteen tulostumaan kirjoittimelle, jonka nimi on hakasuluissa. Kirjoittimen nimessä ei saa olla välilyöntejä (esim. jos windowsin tulostimissa on HPLaserjet Series 1010 niminen kirjoitin, muuta sen nimeksi hp1010)

@SIVUNVAIHTOvaihtaa arkkia niissä tilanteissa kun kaksi lomakesovitusta tulostetaan samalle tulostimelle (esim. tulostetaan lähete ja lasku laserille). Aikaisempia versioita käytettäessä sivunvaihto voidaan tehdä vaihtamalla tulostus toiselle tulostimelle @KIRJOITIN[kirjoittimennimi] -muuttujalla.

Kun lomakesovitustiedostossa on Peräkkäisiä lomakesovituksia niin voidaan tulostaa vain yksisivuisia laskuja =laskuja, joissa tuoterivejä on alle sen määrän kuin ensimmäiselle sivulle mahtuu (jos tuloste jakautuu usealle sivulle, se menee sekaisin)
tuoterivien tulostuminen: ensimmäisellä lomakesovituksella voidaan käyttää @TUOTERIVI ja @LÄHETERIVI muuttujia (esim laskussa), mutta seuraavilla lomakesovituksilla (esim lähete) ei voia käyttää em. muuttujia tuoterivien tulostamiseen, koska ohjelma on jo em. rivit tulostanut, vaan tulee käyttää tietyn tuoterivin tulostavia muuttujia, joissa suluissa ilmoitetaan, monenneltako tuoteriviltä tieto otetaan: esim. ensimmäisten tuoterivin tiedot tulostetaan muuttujilla: Tuotenumero(1) Tuoteryhmä(1) Nimike(1) Määrä(1) Yksikkö(1) a-hinta(1) yhteensämk(1) ale%(1) ale_mk(1) netto_mk(1) alv_%(1) alv_mk(1) brutto_mk(1) kp-tili(1)

Lomakesovituskohtaisesti määräytyvä tulosteiden määrä voidaan toteuttaa seuraavasti:

Esimerkissämme tietokoneessa on Hp LaserJet 1015 tulostin.

Lisää windowsin tulostimiin uusi kirjoitin (paikallinen kirjoitin, ota ruksi pois kohdasta tunnista pnp kirjoittimet)ja valitse listalta HP/LaserJet IIItai HP/Laserjet 1015

Anna kirjoittimen nimeksi hp2kpl

Kun kirjoinajuri on asentunut, määritä kirjoittimen ominaisuuksista tulostamaan 2 kopiota

Lisää sen lomakesovituksen alkuun @KIRJOITIN[hp2kpl] jonka haluat tulostavan 2 tulostetta.

Tulostimen määrittäminen laskulomakesovituksessa

Laskulomakkeen alussa voidaan määrittää, mille tulostimelle tuloste otetaan.

Tulostimen nimessä ei saa olla välilyöntejä eikä mahdollisesti muitakaan erikoismerkkejä (mieluiten vain kirjaimia a-z ja numeroita 0-9)

kirjoitin asetetaan muuttujalla @KIRJOITIN[kirjoittimennimi], esim jos matriisikirjoitinta varten on asennettu kirjoitin nimeltä matriisi käytä muuttujaa @KIRJOITIN[matriisi]

laskulomakesovituksen lopussa tulee olla muuttuja @KIRJOITIN[] ilman kirjoittimennimeä, jotta tuloste ohjataan jälleen oletustulostimelle.