Myyntitilauksen tallentaminen tilaustenkäsittelyssä

Myyntitilaus tallennetaan painamalla Tallenna. Tämän jälkeen syöttöikkuna on mahdollista tyhjentää, jotta pääset syöttämään seuraavaa myyntitilausta.

Tallennuksen yhteydessä ohjelma laskee kullekin tuoteriville tuotteen todellisen netto-a-hinnan, joka on siis tuoterivillä oleva a-hinta korjattuna mahdollisella rivikohtaisella alennuksella ja loppusummakohtaisella alennuksella ja pyöristyksellä. Todellista netto-a-hintaa ohjelma käyttää laskiessaan katteita erilaisissa tilastoissa.