Ajankohtaiset tiedotteet

Myyntikatteen ja käyttökatteen esittäminen tilinpäätöstulosteissa

Myyntikate, eli katetuotto on se rahamäärä, joka jää jäljelle myyntituottojen ja muuttuvien kustannusten erotuksesta. Liiketoiminta on voitollista, kun kiinteät kustannukset ovat tuottoja suuremmat. Myyntikate on yksi yleisimmin käytetyistä tunnusluvuista tukku- ja vähittäiskaupassa – muilla toimialoilla sitä ei juurikaan käytetä.

Myynti- ja käyttökatetta ei esitetä nykyisen kirjanpitoasetuksen mukaan. Mikäli ne kuitenkin halutaan esittää, saadaan rivit mukaan tilinpäätöstulosteisiin Asteri Kirjanpidossa muokkaamalla tilipuitteistoa. Tehdään toinen tilinpäätösrunko, jolla tulostetaan tuloslaskelma katteineen virallisen tuloslaskelman lisäksi.

Runko muokataan alkuperäisestä:

  • Lisärivit muuttuville henkilöstökuluille ja muille muuttuville kuluille.
  • Liiketoiminnan muut kulut siirretään poistojen yläpuolelle.
  • Kiinteiden kulujen tilinumerovälit muutetaan uuden numeroinnin mukaiseksi.
  • Tilikarttaan lisätään tarvittavat muuttuvien kulujen tilit.