Ajankohtaiset tiedotteet

Myynti tuotteittain halutulta tuoteväliltä halutulta ajanjaksolta (SQL)

Kysymys: Miten saan Asteri laskutuksesta raportin, jossa on myynti tuotteittain tietyltä tuoteväliltä tietyltä ajanjaksolta?

Vastaus: Tämä onnistuu tekemällä oma SQL-kysely laskunsyöttötilassa valinnalla Tilasto/Kyselytilastot(SQL)/Valmiit kyselyt seuraavasti:

SELECT Tuotenumero, Max([Nimike]) AS Tuotenimike, Sum([brutto mk]) AS MyyntiEuroa
FROM Tuoterivit
WHERE (Tuotenumero BETWEEN ’1001’ AND ’1005’)
AND (CDate([Päivämäärä]) BETWEEN DateValue(’%1’)
AND DateValue(’%2’)) GROUP BY Tuotenumero

Kysymys %1 on alkupäivä
kysymys %2 on loppupäivä.
’1001’:n ja ’1005’:n tilalle lauseeseen pitää aina vaihdella haluamasi tuotenumerot (koska kysymyspaikkoja ei ohjelmassa ole kuin kolme, mutta tässä tarvittaisiin neljä kysymystä).