Ajankohtaiset tiedotteet

Myyjän myynti tuoteryhmittäin (SQL)

Myyjän myynti tuoteryhmittäin tulee seuraavasti:

  • Valitse Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Myyjän myynti tuoteryhmittäin”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se laskutusohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT Tuoteryhmä, Sum([brutto mk]) AS [Verollinen myynti] FROM Tuoterivit INNER JOIN Laskuotsikot

ON Tuoterivit.Laskuntunniste = Laskuotsikot.Laskuntunniste WHERE Viitteemme = ’%3’

AND CDate(Tuoterivit.[Päivämäärä]) BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)

GROUP BY Tuoteryhmä ORDER BY Tuoteryhmä

Kysymys %1 on jakson alkamispäivä

Kysymys %2 on jakson päättymispäivä

Kysymys %3 on myyjä eli se mitä on laskuotsikoiden Viitteemme-kentässä

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Myyjän myynti tuoteryhmittäin