Ajankohtaiset tiedotteet

Myyjän kohdistuminen

Myyjäkortistossa on kenttä SellerPartyIdentifier. Syötä siihen myyjän Y-tunnus tai muu tunniste, jota myyjä käyttää Finvoicelaskuissaan SellerPartyIdentifier-kentässä.

Sisäänluettavasta Finvoicesta katsotaan myyjän IBAN ja etsitään myyjäkortiston myyjä ensisijaisesti sillä perusteella, joten esim. energialaitoksen sähkölaskut menevät kätevästi eri myyjälle kuin energialaitoksen kaukolämpölaskut.

Jos sisäänluettavassa Finvoicessa ei ole BuyerPartyIdentifierkenttää, yrityksen kohdistus tapahtuu BuyerCode-kentän perusteella.

Jos myyjää ei löydy, ohjelma kysyy, lisätäänkö se myyjäkortistoon. Jos vastaat Ei, pääset valitsemaan, mikä kortiston myyjä on kyseessä ja ohjelma tallettaa sinne ko. Finvoice-laskussa olevan SellerPartyIdentifier-kentän arvon seuraavaa käyttökertaa varten.