Ajankohtaiset tiedotteet

Ääkköset (skandit)

Ääkköset (skandit) eri merkistöissä

Esimerkki 1:

         ASCII 7-bit   UTF-8       Muuntovirhe siirtoketjussa
Yhtiö Mäkinen  Yhti| M{kinen  Yhtiö Mäkinen  Yhti? M?kinen
YHTIÖ MÄKINEN  YHTI\ M[KINEN  YHTIí MÄKINEN  YHTI? M?KINEN

Esimerkki 2:

PerustilanneYhtiö MäkinenÅboHYÖTYÄ
UTF-8Yhtiö MäkinenÅboHYí TYÄ
ASCII 7-bitYhti| M{kinen]boH\YTY[
muuntovirhe siirtoketjussaYhti? M?kinen?boHY?TY?

Taulukko 1:

            ISO/LATIN
            8859/1
  ASCII  PC-ASCII  ANSI   
  7-BIT  DOS    Windows  UTF-8
 
å  } 125  † 134   å 229   Ã¥
 
ä  { 123  „ 132   ä 228   ä

ö  | 124  ” 148   ö 246   ö

 
Å  ] 093   143   Å 197   Ã…

Ä  [ 091  Ž 142   Ä 196   Ä

Ö  \ 092  ™ 153   Ö 214   í 

Taulukko 2:

  MAC    EBCDIC  Entity     IE:n  
  Macintosh IBM 370  name   MIME  URLeissa
 
å  Œ 140   Ð 208  å =E5  %E5
 
ä  Š 138   À 192  ä  =E4  %E4

ö  š 154   Î 206  ö  =F6  %F6

 
Å   129   [ 091  Å  =C5  %C5

Ä  € 128   { 123  Ä  =C4  %C4

Ö  … 133   | 124  Ö   =D6  %D6

-
Hakusanoja

UTF8 UTF-8 UNICODE ANSI PC-ASCII PC ASCII 7bit merkistö skandit skandinaaviset ISO-8859-15 merkistöt hassuja kirjaimia näkyy hassusti