Ajankohtaiset tiedotteet

Massapoisto

Kortisto-työvaiheessa voit poistaa useita rivejä kerrallaan:

  • Valitse poistettavat mustaamalla ne
  • Yksittäisen rivin saat mustaksi napsauttamalla vasemmassa laidassa olevaa valitsinsaraketta
  • Mustatessasi uusia rivejä pidä ctrl-näppäintä pohjassa, jolloin vanhat mustaukset pysyvät voimassa
  • Usean rivin pituisen jakson saat mustattua mustaamalla ensin yhden rivin, pitämällä sitten shift-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla viimeistä mustattavaa riviä muualta kuin valitsinsarakkeesta
  • Mustatut poistetaan toiminnolla Muokkaa|Poista. Ennen lopullista poistamista ohjelma kysyy varmistuksen, haluatko todella poistaa valitut rivit