Ajankohtaiset tiedotteet

Maksuperusteisen arvonlisäveron tulosteet

Arvonlisäverolaki muuttui 1.1.2017 siten, että liikevaihdoltaan alle 500 000 yritykset voivat siirtyä maksuperusteiseen arvonlisäveroon. Myynnin ja ostojen viennit kirjanpitoon tehdään kuukausittain maksujen perusteella. Jotta saadaan tilinpäätös suoriteperusteiseksi niin kirjataan tilinpäätöskirjauksina ostovelat ja myyntisaamiset kirjanpitoon.

Laskutus ja myyntireskontra hoidetaan kuten ennenkin mutta pidetään erillisenä kirjanpitona.

Saapuneiden maksujen ALV erittelyn saat tulostettua Asteri myyntireskontralla. Ks. ohjeet alempana.

Tilinpäätösvaiheessa tarvitset myyntisaamisten määrän sekä niistä syntyvän arvonlisäveron osuuden selville.

Suoritusten alv

Myyntireskontra-työvaiheessa on toiminto Tulosta|ALV-erittely suorituksista jaksolta.

Alv-erittely tilinpäätöspäivänä avoimista

Tilinpäätöspäivänä avoimina olleet laskut saat selville myyntireskontra-työvaiheen toiminnolla Näytä|Avoimet laskut per pvm.

Niiden alv-erittelyn saat näkyviin tulleesta ikkunasta toiminnolla Tulosta|ALV-erittely.

Ikivanhojen avointen alv

Jos tarvitset listauksen esim. yli 12 kk sitten laskutetuista, yhä avoinna olevista laskuista, näytä avoimet-per-pvm ja tulosta siitä alv-erittely. Käytä ikkunassa olevaa lisärajausmahdollisuutta, jolla voit valita, kuinka vanhoista laskuista tuon alv-erittelyn haluat tulostaa.

Päiväkirjamuotoiset tulosteet

Valitse Avoimet laskut -tilasta Näytä|Suoritukset jaksolta, ruututulosteessa valitse Tulosta|Päiväkirja tapahtumittain (ALV-erittely) tai |Päiväkirja yhteissummina (ALV-erittely). Voit ottaa tulosteen paperille tai leikepöydälle. Leikepöytä-tulosteen voit liittää suoraan Asteri Kirjanpitoon.

Valitse Avoimet laskut -tilasta Näytä|Avoimet laskut per pvm, ruututulosteessa valitse Tulosta|Päiväkirja tapahtumittain (ALV-erittely) tai |Päiväkirja yhteissummina (ALV-erittely). Voit ottaa tulosteen paperille tai leikepöydälle. Leikepöytä-tulosteen voit liittää suoraan Asteri Kirjanpitoon.