Maksajien puhelinnumerot ja sähköpostit -listaus (SQL)

Maksajien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet saadaan kyselyllä

SELECT Max([Porras ja huoneisto]) AS Huoneistokirjain, Nimi,
Max(Puhelin) AS Puh, Max(Sähköposti) AS EMail
FROM Maksajat INNER JOIN (Laskurivit INNER JOIN Huoneistot
ON Laskurivit.Huoneisto = Huoneistot.ID)
ON Maksajat.ID = Laskurivit.Maksaja
GROUP BY Nimi ORDER BY Nimi