Ajankohtaiset tiedotteet

Määräaikojen laskentasäännöt

Tavoitepäiväsääntö- ja Määräpäiväsääntö-kenttään voit syöttää säännön, jonka mukaan ohjelma laskee aikarajat tehtävän suorittamiselle.

Tavoitepäivä tarkoittaa esimerkiksi omaa tavoitettasi työn valmistumiseksi.

Määräpäivä tarkoittaa esimerkiksi viranomaisen määräämää aikaa, jolloin työn on oltava valmis.

Mahdollisia määräaikasääntöjä ovat esimerkiksi:

25.k.v palkat on laskettava hieman ennen maksupäivää
10.k+1.v ennakonpidätys ja sava-maksu
15.k+2.valv
31.k+4.vtilinpäätös ja tuloveroilmoitus)
viim.k+4.vtilinpäätös ja tuloveroilmoitu

Voit keksiä saman mallin mukaisia omia määräaikasääntöjäsi vaihtelemalla em. kaavoissa esiintyviä lukuja.

Päivään, kohdekuukauteen ja kohdevuoteen viitataan kirjaimilla p, k ja v tai kirjainyhdistelmillä pp, kk, vvvv.

Määräaika voi olla myös ennen kohdekuukautta, jolloin plusmerkin sijaan käytetään miinusmerkkiä, esim. viim.k-3.v (ko. tehtävä on suoritettava kolme kuukautta ennen kohdekuukautta olevan kuun loppuun mennessä.)

Viikoittain toistuvat tehtävät voidaan syöttää tehtävärunkoon seuraavasti:

  • Taajuus = vko
  • Määräpäiväsääntö = ke             (tarkoittaa joka viikon keskiviikko)
  • Määräpäiväsääntö = pe2  (tarkoittaa parillisten viikkojen perjantai)
  • Määräpäiväsääntö = ma1  (tarkoittaa parittomien viikkojen maanantai)
  • Tavoitepäiväsääntö = mp-3 (tarkoittaa 3 päivää ennen määräpäivää)
  • Tavoitepäiväsääntö = mp+5 (tarkoittaa 5 päivää määräpäivän jälkeen)

Tehtävienluonnin määräaikasäännössä voit myös käyttää koodina ”nyt”-sanaa, jolloin päiväykseksi tulee ladattavasta kuukaudesta ja vuodesta riippumatta tämänhetkiseen päiväykseen suhteessa oleva päiväys.

Esim. jos tänään on 18.3.2020 niin

Sääntö:Tuottaa:
nyt-1829.02.2020
nyt-513.3.2020
nyt18.3.2020
nyt+1331.3.2020
nyt+152.4.2020

Tavoitepäivä- ja määräpäiväsäännössä on myös mahdollista käyttää koodia ed ja et. Ed-koodi viittaa edellisen vaihenumeron päivään, ja et-koodi viittaa esitietovaiheen päivään.

Esim. ed+7 tuottaa päiväksi edellisen työvaiheen päivän lisättynä seitsemällä päivällä. Tällöin jos vaihe 1:n (esim. tositteiden vastaanotto) tavoitepäivä olisi 13.1.2021, niin vaihe 2:n (esim. konekielisten tiliotteiden nouto) tavoitepäiväksi tulisi 20.1.2021.

 Esim. et+7 tuottaa päiväksi esitietovaiheen päivän lisättynä seitsemällä päivällä. Tällöin jos vaihe 1:n (esim. tositteiden vastaanotto) tavoitepäivä olisi 13.1.2021, niin vaihe 3:n (esim. tositteiden tiliöinti) tavoitepäiväksi tulisi 20.1.2021, jos vaiheen 3 esitietovaiheena on vaihe 1.