Ajankohtaiset tiedotteet

Luottotappiot, tilauspetokset, palautukset, peruuntuneet kaupat / Laskutuslista negatiiviset summat eritellen (SQL)

Luottotappiot kuuluvat kirjanpidossa tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin.

Tilinumero lisätään 6900 paikkeille ja laitetaan sille myynnin alv koodaus, jotta saadaan alv vähennettyä.

Asteri Kirjanpidon OYTK18 mallitilikartassa tili on 6980 AMB24 Luottotappiot ALV 24%

Kun on kyse peruuntuneesta kaupasta, palautuksesta tai tilauspetoksesta, kyseessä ei liene luottotappio.

Niistä tehdään hyvityslasku ja kirjataan sitten hyvityslasku alkuperäistä laskua vastaan. Muodollisesti luottotappio voidaan kirjata maksetuksi ja merkitä maksutiliksi tämä luottotappioille kirjanpitoon merkitty tilinumero.

Tapa 1: Tee hyvityslasku.

Hyvityslaskun ansiosta saat tuotteiden myynnit oikaistua.

Laskutuslistan, johon on eritelty positiiviset ja negatiiviset laskut omiin sarakkeisiin saat ao. SQL kyselyllä.

HUOM: Kysely ei ota kantaa, miksi laskun loppusumma on negatiivinen (hyvityslasku peruuntuneesta kaupasta vai luottotappio). Kyselyä voi käyttää, kun tiedetään kaikkien negatiivisten laskujen olevan hyvityslaskuja.

SELECT Laskunnumero, Päivämäärä, Asiakasnumero, Laskutusnimi, Viitenumero, Eräpäivä, Loppusumma,
IIF(Loppusumma>0,loppusumma,0) as myynti,
IIF(Loppusumma>0,0,abs(loppusumma)) as luottotappiot
FROM Laskuotsikot
WHERE CDate([Päivämäärä]) BETWEEN DateValue('%1') AND DateValue('%2')
ORDER BY Päivämäärä ASC, laskunnumero ASC

Tapa 2: Kirjaa reskontrassa luottotappiot -tilille

Hyvityslaskua luottotappiosta ei tarvitse tehdä, jos ei tarvitse oikaista laskutettujen tuotteiden myyntiä (ja laskutettu yhden verokannan tuotteita).

Tällöin riittää, että reskontra -työvaiheessa kirjaat suorituksen myyntitappiot -tilille (Asterin mallitilikartassa tili 6980 AMB24 Luottotappiot ALV 24%)

6980 AMB24 Luottotappiot 24%

Listan kirjanpitoon saat esim:

  • Näytä / suorituksen tileittäin. Ota listaus joka tilin osalta erikseen (esim. 6980 luottotappiot, 1710 pankkitili)
  • Tulosta / Suorituspäiväkirja tileittäin

Sivua päivitetty 10.2.2021 / jm