Lomautuksen ilmoittaminen tulorekisteriin

Päivitä ohjelma uusimpaan versioon (19.5.2020 tai uudempi)

Perehdy tulorekisterin ohjeisiin ja hyödynnä tulorekisterin Chat -palvelua

Palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot (mitä tietoja työttömyyskassat tarvitsevat)

Miten työntekijöiden lomautus ilmoitetaan tulorekisteriin (Tulorekisteri-ilmoittaminen ja korona)

Poissaolotietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

Esimerkki 1: ilmoittaminen palkanmaksun yhteydessä

 • Palkanmaksukausi 1.-30.4. Tulonsaaja on lomautettuna 14.4. alkaen
 • Ilmoitushetkellä lomautus on tiedosssa 15.5. asti

Palkkatietoilmoituksen Poissaolot välilehti:

 • [x] Tallennetaan poissaolot
 • Poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä: 1.4.2020
 • Poissaolojen ilmoitusjakson loppupäivä: 15.5.2020
 • Palkattomat poissaolot:
 • Alkupäivä: 14.4.2020
 • Loppupäivä 15.5.2020
 • Poissaolon syy: Lomautus (koodi 16)

Vaihda riviä, jotta tiedot tallentuvat!

Esimerkki 2: lomautettuna, ei saa palkkaa eikä nauti luontoisetuja

 • Palkanmaksukausi 1.-30.4. Tulonsaaja on lomautettuna 1.4. alkaen
 • Ilmoitushetkellä lomautus on tiedosssa 15.5. asti

Maksajan tiedot: [x] Tallenne myös palkattomat, joilla ruksattu poissaolotiedot tallentumaan

Palkkatietoilmoituksen Poissaolot välilehti:

 • [x] Tallennetaan poissaolot
 • Poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä: 1.4.2020
 • Poissaolojen ilmoitusjakson loppupäivä: 15.5.2020
 • Palkattomat poissaolot:
 • Alkupäivä: 1.4.2020
 • Loppupäivä 15.5.2020
 • Poissaolon syy: Lomautus (koodi 16)

Vaihda riviä, jotta tiedot tallentuvat!

Esimerkki 3: lomautettuna, nauttii vain luontoisetuja

Ota pois vähennettävistä eristä ne, jotka vievät nettopalkan miinukselle

tyhjennä koodi sarake, tai laita X koodin eteen, esim Xtttyel

nollaa kpl sarake

Poissaolotiedot kuten esimerkissä 2

Huom; Kun olet ilmoittanut poissaolotietoja, tarkista seuraavalla ilmoituskerralla että et ilmoita niitä uudestaan. Poista valinta poissaolot -välilehden kohdasta ”[x] Tallennetaan poissaolot”, niin ei tallennu.

Vastauksia / UKK

Osa-aikainen lomautus?

Jos henkilö on osan viikosta töissä, tulee poissaolotiedoissa ilmoittaa vain poissaolopäivät, ei esimerkiksi koko kalenteriviikkoa, jolloin poissaolopäivät ovat

Jokainen yhtäjaksoinen poissaolo ilmoitetaan erikseen. Ilmoitusjakson alku- ja loppupäivä jakso sisältää vain lomautusjakson, ei työpäiviä

Poissaolopäivien lukumäärä?

Vapaaehtoisesti ilmoitettava, täydentävä lisätieto. Ajallisten poissaolojaksojen ilmoittaminen (alku- ja loppupäivämäärät) riittää suurimmalle osalle poissaolotietoja hyödyntävistä tiedon käyttäjistä.

Mihin poissaolopäivien lukumäärää tarvitaan?

Tulorekisterin Chat vastaus: Emme valitettavasti osaa kertoa mitkä tiedon käyttäjät tosiasiassa käyttävät poissaolopäivien lukumäärätietoa, mutta ne tiedon käyttäjän, joille tieto jaetaan, löytyvät linkissä olevan sivun aivan alaosassa olevasta tiedostosta ”Työnantajien ja muiden suorituksen maksajien palkkatietoilmoituksilla ilmoittamien tietojen jakelu (.xls)” Tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 16 §:n 3 kohdan mukainen seloste. Kaikkien tiedon käyttäjien tiedonsaantioikeudet tulotietojärjestelmästä perustuvat lakiin ja tulorekisteri luovuttaa tietoja sen mukaan. Emme voi kuitenkaan eritellä tiedon käyttöä yhden tietyn prosessin tasolla, kuten tietyn etuuden määrittely, sillä nämä asiat ovat tiedon käyttäjien sisäisiä prosesseja emmekä niihin ota pelkkänä rekisterinpitäjänä kantaa.

Nauttii vain luontoisetuja?

Lomautus ilmoitetaan tuolloin kuten sellaisen henkilön lomautus, joka ei nauti luontoisetuja.

Palkattoman poissaolojaksojen alku- ja loppupäivä: Tulonsaaja on kokoaikaisesti lomautettu 6.4.-31.5.2020. Voiko tuossa kohdassa ilmoittaa koko lomautusajan vai vain palkanmaksukauteen kohdistuvan jakson?

Tulorekisterin Chat vastaus: Voi ilmoittaa myös myöhempäänkin palkanmaksukauteen kuuluvat poissaolojaksot, jopa niinkin, että yksikään poissaolojakson päivä ei ole osa ilmoituksen palkanmaksukautta. Poissaolotiedot ja koko ilmoituksen palkanmaksukausi ovat kaksi erillistä tietoa.