Ajankohtaiset tiedotteet

Lomapalkan ja lomaltapaluurahan ennakonpidatys

Kysymys: Mikä on lomapalkan ja lomaltapaluurahan ennakonpidätys?

Maksan työntekijälle loma-ajan palkkaa ja lomaltapaluurahaa. Miten niiden ennakonpidätyksen saa menemään oikein?

Nykyisin on käytössä pääsääntöisesti vain yhden tulorajan verokortteja, joten lomapalkan ja lomaltapaluurahan ennakonpidätys käsitellään samalla tavoin kuten ”normaalin palkan”.