Ajankohtaiset tiedotteet

Listaus tiliöimättömistä ostolaskuista (SQL)

Alla olevalla kysely tulostaa listauksen tiliöimättömistäostolaskuista.

  • Valitse Tulosta|Kyselytilastot(SQL)|Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätönkysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Tiliöimättömätostolaskut”
  • Kopioi alla olevista SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä(ctrl+V = liitä) se ostoreskontraohjelman sql-kyselytoiminnon isoontekstikenttään

SELECT * FROM (SELECT Ostolaskut.Laskuntunniste, Ostolaskut.[Myyjän nimi], Ostolaskut.Laskunnumero,

Ostolaskut.Summa, COUNT(Tiliöintirivit.Laskuntunniste) AS Tiliointeja FROM Ostolaskut

LEFT JOIN Tiliöintirivit ON Ostolaskut.Laskuntunniste = Tiliöintirivit.Laskuntunniste

GROUP BY Ostolaskut.Laskuntunniste, Ostolaskut.[Myyjän nimi], Ostolaskut.Laskunnumero, Ostolaskut.Summa)

WHERE Tiliointeja = 0

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasitiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet jaMuokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnallaTulosta | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Tiliöimättömätostolaskut