Ajankohtaiset tiedotteet

Lista verkkolaskuosoitteellisista (SQL)

Valitse Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä

Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. “Verkkolaskuosoitteelliset”

Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se isännöintiohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT Huoneistot.[Porras ja huoneisto], Max(Maksajat.Nimi) AS Nimi,
Max(Laskurivit.Viitenumero) AS Viite, Max(Maksajat.eLaskuVaiSuoramaksu)
AS Laskutustapa, Max(Maksajat.Verkkolaskuosoite) AS Osoite,
Laskurivit.Eräpäivä AS Eräpv, Format(Sum(Laskurivit.Summa),’0.00′)
AS SummatYht, Format(Sum(Laskurivit.Avoinna),’0.00′) AS AvoinnatYht
FROM Huoneistot INNER JOIN (Laskurivit INNER JOIN Maksajat ON
Laskurivit.Maksaja = Maksajat.ID) ON Huoneistot.ID = Laskurivit.Huoneisto
WHERE Laskurivit.Eräpäivä BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)
GROUP BY Huoneistot.[Porras ja huoneisto], Laskurivit.Viitenumero,
Laskurivit.Eräpäivä

Kysymys %1 on jakson alkamispäivä
Kysymys %2 on jakson päättymispäivä

Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot

Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.

Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Verkkolaskuosoitteelliset