Ajankohtaiset tiedotteet

Lisäys- ja vähennyserittely

Erittely tulostetaan toiminnolla Tulosta | Tase-erittely | Lisäys- ja vähennyserittely (kalusto).

Paperituloste näyttää esimerkiksi tältä:

Ruututuloste näkyy kuvaruudulla Muistiossa. Sitä voit muokata, tallentaa ja tulostaa paperille.

Tätä tulostetta varten on selvempää kirjata kalusto alv-netto kirjauksena. Muuta siis tilikarttaan kalustotilin alv koodi AON24:ksi.

Kaluston tase-erittelyksi voi vaihtoehtoisesti tulostaa tilin tapahtumien luettelon koko tilikaudelta. Tämä tulostetaan Debet- ja Kredittili-ikkunoiden toiminnolla Tapahtumat | Valitulta jaksolta tai päiväkirja-ikkunan toiminnolla Tulosta | Tilin tapahtumat jaksolta tai Tulosta | Tase-erittely | Valitut tilit. Määrittele valintaikkunassa kalusto-tilin numero, Kuusta = tilinavaus, Kuuhun = viimeinen päiväkirja ja ohjaa tulostus paperille.

Haluamasi tapahtumat saat poimittua toiminnolla Tulosta | Tase-erittely | Valitut tapahtumat