Lisävastike

Lisävastikkeen syöttäminen tapahtuu Vuokrapaikat-tilassa, jonne pääset taloyhtiötä perustettaessa automaattisesti ja muulloin valitsemalla Työvaihe|Vuokrapaikat.

Jos tiedät etukäteen, että jonakin kuukautena peritään lisävastike, voit mennä ko. kuukauden vuokrapaikka-ikkunaan ja lisätä sinne ko. vastikkeen.

Luo lisävastike -painiketta voit käyttää esimerkiksi silloin, kun halu-at laskuttaa vastikkeita, jotka eivät olleet tiedossa seurantajaksoa pe-rustettaessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi yllättävät ylimääräiset korjausvastikkeet tai käytön mukaan selviävät pesutupamaksut.

Luo lisävastike -painikkeesta aukeaa valintaikkuna, jossa voit määritellä lisävastikekuun ja siihen yhden vuokrapaikan. Jos tarvitset use-ampia vuokrapaikkoja, tee useampi lisävastikekuu.

Syötä lisävastikekuun nimeksi esim. pesutupa toukokuu 2021. Syötä selitteeksi esim. pesutupamaksut. Syötä a-hinta ja tarvittaessa kp-tili.

A-hinnaksi syötetään se rahamäärä, joka myöhemmin kerrotaan huo-neistokohtaisella kertoimella. Esimerkiksi pesutuvan a-hinta voisi olla 2,00 (euroa), joka myöhemmin kerrotaan pestyjen koneellisten luku-määrällä. Korjausvastikkeen a-hinta voisi olla vaikkapa 2,52 (euroa), joka myöhemmin tullaan kertomaan huoneistokohtaisella neliömää-rällä, tai esimerkiksi 154,00 (euroa), joka kerrotaan kaikilla huoneis-toilla ykkösellä, jolloin kaikki maksavat saman summan.

Kirjanpidon tilinumeroa tarvitaan vain, jos käytetään myös Asteri Kirjanpitoa. Tilinumeron perusteella isännöinti-ohjelma osaa tehdä oikeanlaisen suorituspäiväkirjan siirrettäväksi Asteri Kirjanpitoon. Tilinumerot valitaan käytetyn tilikartan perusteella. Esimerkiksi hoi-tovastikkeelle voisi tulla tili 3000 hoitovastikkeet, autopaikalle tili 3100 vuokrat ja vesimaksulle 3200 käyttökorvaukset.

Syötä eräpäivä, esim. 5.10.2021.

Kertoimeksi voidaan määrittää kaikille sama, esim. 1, tai se voidaan määrittää samaksi kuin jonkin muun vuokrapaikan kerroin, esim. hoitovastikkeen, jolloin kertoimeksi tulee esimerkiksi huoneiston neliö-määrä.

Maksajaksi voidaan määrittää joko sama kuin jollakin toisella vuok-rapaikalla, esim. hoitovastikkeella, jolloin vastikkeen maksaa aina huoneiston omistaja, tai voidaan pyytää ohjelmaa tarjoamaan kaikki huoneiston maksajat.

Kun painetaan OK, ohjelma näyttää Lisävastikkeen kertoimet -ikkunan, jossa se kysyy puuttuvat kertoimet ja maksajat. Nämä voidaan täydentää ja painaa OK, minkä jälkeen ohjelma luo lisävastike-kuun.

Tulostettaessa lisävastikkeen tilisiirtoja on mahdollisuus valita, mitä tulostetaan suoramaksu- ja e-lasku-asiakkaille, tavalliset tilisiirrot vai suoramaksun/e-laskun tilisiirtolomake.

Voit tulostaa lisävastiketilisiirrot jälkikäteenkin:

Jos haluat tulostaa uudelleen vain alv:llisten tilisiirrot, tai jos haluat tulostaa jonkin tietyn osajoukon tilisiirrot, valitse Työvaihe|Vuokrapaikat ja paina ”osalle”-painiketta: