Liitetiedostojen lähettäminen sähköpostilla

Joukkosähköpostiin saat liitetiedoston, joka otetaan yrityksen aineisto-kansiosta tai yrityksen KP-, PL- ym. kansioista.

Tallenna yritykselle tekemäsi pdf-tulosteet yms. joko yrityksen aineistokansioon tai yrityksen ohjelmakansioon tai em. kansioiden alle tekemääsi alikansioon. Anna eri yritysten tulosteille nimiä, joissa on keskenään jotain samaa, jolla perusteella saat poimittua ne joukkosähköpostin liitetiedostoiksi.

Esim. Malliyritys Oy:n alv-laskelma tehtäisiin vaikkapa tiedostoksi S:\winkp\malli\MalliyritysOy_alv0709.pdf

Esim. Kauppa Ky:n palkkalista vaikkapa S:\winpl\kaupp\KauppaKy_palkat0709.pdf

Tällöin valitse, että lähetetään ”kaikista alla mainituista kansioista” ja syötä tiedostonimeksi *0709.pdf, jolloin kullekin yritykselle tulee sähköpostin liitetiedostoksi kaikki ko. yrityksen kansioista löytyvät 0709.pdf-tekstiin päättyvät tiedostonimet.

Voit perustaa myös alikansioita eri asioita varten

Esim. Malliyritys Oy:n alv-laskelma tehtäisiin vaikkapa tiedostoksi S:\winkp\malli\alv\MalliyritysOy_alv0709.pdf

Esim. Kauppa Ky:n alv-laskelma vaikkapa S:\winkp\kaupp\alv\KauppaKy_alv0709.pdf

Tällöin valitse, että lähetetään ”kaikista alla mainituista kansioista” ja syötä tiedostonimeksi \alv\*0709.pdf, jolloin kullekin yritykselle tulee sähköpostin liitetiedostoksi kaikki ko. yrityksen kansion alta alv-kansiosta löytyvät 0709.pdf-tekstiin päättyvät tiedostonimet.

Saat jätettyä pois ne asiakkaat, joille ei ko. tavalla nimettyä liitetiedostoa löydy.

Voit lähettää koko joukolle samanlaisen liitetiedoston tai useita samanlaisia liitetiedostoja seuraavasti:

Jätä Kansio-valinta tyhjäksi ja syötä pelkästään tiedostonimi, esim.

c:\kutsut\kutsu070919.pdf    (samanlainen kutsu kaikille) tai c:\esite\tuote*.pdf   (kaikkien tuotteiden esitteet kaikille)