Ajankohtaiset tiedotteet

Liikkeenharjoittaja, jolla on myös maataloutta ja metsätaloutta

Kunkin alueen kirjanpidot voi tietysti tehdä omiksi tilikausikseen.

Yhteinen ALV:n maksaminen saattaa suosia yhteisen tilikauden tekemistä.

LH MV ME kirjanpidot omiksi tilikausiksi

Tekemällä kunkin muodon omaksi tilikaudekseen, saat veroilmoituksen helposti tuloveroilmoitus -ohjelmalla. Päälomakkeeksi otetaan LH ja siihen liittyviksi lomakkeiksi MV ja ME

Erillisissä tilikausissa arvonlisävero joudutaan tilittämään jokaisesta ”tilikaudesta” erikseen. Niistä tehdään omat ALV kirjaukset ja ilmoitukset. Ne lähetetään jokaisesta erikseen. ALV voidaan maksaa yhteissummana tai erikseen

LH MV ME yhteiseksi tilikaudeksi

Nyt saadaan ALV ilmoitus ja maksaminen tehtyä yhdestä kirjanpidosta. Veroilmoitusohjelmaan ei ole tällaista mahdollisuutta tehty.  Jos MV ja ME tapahtumia ei ole paljon, niin asian voi ehkä hoitaa näin:

Tilinpäätösrunkoon LMxx.WTR lisätään rivit:

**Maatalous
***Maatalouden tulot 5300 – 5399
***Maatalouden kulut 5400 -5499
**Metsätalous
***Metsätalouden tulot 5700 – 5799
***Metsätalouden kulut 5800 -5899

Nämä rivit voi asetella runkoon vaihtoehtoisesti muiden tuottojen

ja kulujen alueille omiksi riveikseen

Tilikarttaan LMTKxx.TKA lisätään näiden numeroiden mukaisia tilejä.

Kirjanpitoa tehdessä lisää näille tilinumeroalueille uudet tilit sitä mukaa kun tosite tulee kirjattavaksi. Katso tilien tarpeellisuus veroilmoituslomakkeesta ja mahdollisesti MV ja ME tilipuitteistoista. Tilit voi lisätä ennalta ohjelman alussa olevassa kohdassa ”Muokkaa mallitilikarttoja ja runkoja”.

Tositteita kirjatessa voit syöttää kustannuspaikan koodit esimerkiksi:

LH liikkeenharjoittajan kirjaukset

MV maatalouden kirjaukset

ME metsätalouden kirjaukset

Tilikauden lopussa tehdään kustannuspaikkojen erittely. Silloin syntyy omat tilikaudet LH, MV ja ME. Kustannuspaikkojen erittely toimii päiväkirjojen osalta. Tuloslaskelmat tulostuvat oikein.  Tilinavauksen luvut eivät jakaudu kustannuspaikkoihin, koska niihin ei syötetä kustannuspaikkoja.

Kustannuspaikat saadaan syötettyä taseen tilinavauksen lukuihin jos tilinavaus tehdään omaksi päiväkirjaksi. Sen ensimmäisen päiväkirjan nimeksi annetaan vaikka ”Tilinavaus” ALV-laskelmiin ei muodostu kustannuspaikkoja. Sen johdosta mm. taseen luvut täytyy erikseen tarkastella ja korjailla.

Viralliseksi selvitykseksi koko kirjanpidon tulosteeksi tulostetaan neljä kautta rinnan: KOKOYRITYS, LH, MV ja ME

Tarkistetaan että luvut täsmäävät keskenään ja tarvittavalta osin kustannuspaikkojen osalta kirjanpitoja taseen osalta korjaillaan.

Veroilmoitus tehdään siten että varsinainen tilikausi on LH kustannuspaikan tilikausi.

MV ja ME veroilmoituslomake tehdään manuaalisesti syöttäen tai syötä MV ja ME laskentakaavat veroilmoitusohjemaan käytettyjen tilinumeroiden mukaisiksi.