Ajankohtaiset tiedotteet

Laskutusdirektiivi

Mikä on ”laskutusdirektiivi”?

Laskutusdirektiiviksi kutsutaan Euroopan unionin 17.12.2001 hyväksymää direktiiviä neuvoston direktiivi 2001/115/EY

Direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta arvonlisäverotuksen laskuttamiselle asettamien vaatimusten yksinkertaistamiseksi, ajanmukaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Laskutusdirektiivi oli perusteena arvonlisäverolakimuutokselle, jossa määritettiin laskua koskevia vaatimuksia.