Ajankohtaiset tiedotteet

Laskutuksen verkkokäyttö / samanaikainen käyttö

Asteri laskutusohjelma on tehty yhden käyttäjän järjestelmäksi. Ohjelmaa on mahdollista käyttää verkkoversiona paikalliselle palvelimelle (esim. S:\) asennettuna, jolloin useampi käyttäjä pääsee käyttämään samanaikaisesti eri yrityksiä (ns. tilitoimistokäyttö) sekä osittain samaa yritystä (ns. yhden yrityksen useamman käyttäjän tilanne) tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Miten verkkokäyttö toteutetaan

Ohjelma asennetaan palvelimelle siten, että jokainen käyttäjä näkee ohjelman samalla levyasematunnuksella, esim. S:\WINLS
Asennus tulee tehdä jokaiselta työasemalta, jotta työasemaan asentuvat tarvittavat kirjastotiedostot

Mikä on mahdollista verkkokäytössä

  • eri yrityksiä voi käsitellä eri koneilta samanaikaisesti
  • saman yrityksen laskunsyöttötila voi olla usealla koneella samanaikaisesti auki. Laskuja (ja lähetelaskutusosalla tilauksia ja lähetteitä) voi kirjoittaa samanaikaisesti usealla koneella. Ohjelma huomauttaa, jos yrität tallentaa eri koneilta samannumeroisen laskun, jolloin pääset vaihtamaan tilalle vapaan laskunnumeron. Asiakas- ja tuoteikkunoissa voi muokata ja lisäillä vapaasti, mutta muutokset näkyvät toisella koneella vasta, kun ko. ikkunat on putsattu uudelleenkäynnistyksellä tai sulkemalla ja avaamalla ikkuna.
  • Saman yrityksen myyntireskontra voi olla auki samaan aikaan kun toisella koneella on yrityksen laskunsyöttö tai myyntireskontra auki.

Mikä ei ole mahdollista

  • asiakas- ja tuotekortisto-työvaiheita ei voi käyttää, jos toisella koneella on samanaikaisesti käynnissä saman yrityksen laskunsyöttö
  • ym. tapauksissa tulee virhe couldn’t lock table tai file/path access error
  • kortistojen käsittely onnistuu tällöinkin laskunsyöttö-työvaiheen asiakas- ja tuote-ikkunoissa

Permission denied (virhe 70)

Tiedostojen lukitus (varaaminen ensimmäiselle käyttäjälle) saattaa toimia eri tavalla eri palvelinympäristöissä. Perustilanteessa käyttö sujuu, kuten yllä on esitetty. Joissain palvelinympäristöissä voi olla tiukemmat tiedostonlukitusasetukset siten, että kun yksi käyttäjä on luonut tai avannut tiedoston, muut käyttäjät eivät sitä pääse käyttämään. Näissä tilanteissa tyypillinen virhe on ”Perimission denied, (virhe 70)”.

Huomioitavaa