Laskutukseen menevät tiedot

Jos käytössäsi on Asteri Laskutus, saat tehtäväseurannasta valmiit lähetteet nopeaa laskutusta varten. Niihin menee valmistuneista toistotehtävistä ne, joille on määritelty hinta. Laskutuksen tuoteriveihin vaikuttavia kenttiä ovat:

  • Tuotenumero
  • Tuoteryhmä
  • Laskutusselite
  • Veloitusyksikkömäärä
  • Veloitusyksikkö
  • Yksikköhinta
  • alv %