Ajankohtaiset tiedotteet

Laskutukseen menevät tiedot

Jos käytössäsi on Asteri Laskutus, saat tehtäväseurannasta valmiit lähetteet nopeaa laskutusta varten. Niihin menee valmistuneista toistotehtävistä ne, joille on määritelty hinta. Laskutuksen tuoteriveihin vaikuttavia kenttiä ovat:

  • Tuotenumero
  • Tuoteryhmä
  • Laskutusselite
  • Veloitusyksikkömäärä
  • Veloitusyksikkö
  • Yksikköhinta
  • alv %