Laskuttaminen

Jos käytössäsi on Asteri laskutus, saat tehtyä lähetteet laskutuksen pohjaksi suoraan tehtäväseurantaohjelman toiminnolla Tulosta|Lähetteet laskutukseen.

Voit rastittaa, haluatko mukaan toistotehtävät, neuvottelutapahtumat, Asteri-ajankäytön ja/tai Asteri-suoritteiden määrät.

Hinnoittelu

Toistotehtävien ja neuvottelutapahtumien hinnat olet syöttänyt ko. tapahtumien kohdalle aiemmissa kappaleissa esitetyllä tavalla.

Asteri-ajankäytön ja Asteri-suoritteiden hinnoittelun voit tehdä valitsemalla Ikkuna|Hinnasto. Napsauttamalla hiiren oikeanpuoleisella/kakkospainikkeella saat kussakin sarakkeessa sopivan valikon.

Esimerkiksi yrityksen valinta onnistuu sitten ilmestyvästä luettelosta.

Tuntimäärän tai suoritteen valinta onnistuu paikallisvalikosta, joka ilmestyy kun olet Ohjelma- tai Laskutusperuste-sarakkeessa ja painat hiiren kakkospainiketta.

Tuote voidaan poimia hinnastoon painamalla hiiren kakkospainiketta hinta-, alv-prosentti-, tuotenumero- tai tuoteryhmä-kentässä, jolloin paikallisvalikkoon aukeaa tuotekortisto.

Minimihinta tai määrään perustuva kokonaishinta

Minimi- tai kiinteä kokonaishinta tietyllä välillä oleville Asteri-suoritteiden kappalemäärille tai Asteri-ajankäytölle voidaan syöttää seuraavasti:

Esim. jos alle 50 tositetta maksaa aina kiinteän 40,00 euroa, niin syötä hinnastoon

                       Ohjelma = KP

                       Laskutusperuste = tosite

                       Alaraja = 0

                       Yläraja = 50

                       a-hinta = 40,00

                       Vara1 = kokonaishinta

Esim. jos haluat kokonaishinnaksi 80,00 euroa, jos tositteita on 51-150 kappaletta, syötä edellisen rivin lisäksi seuraava rivi:

                           Ohjelma = KP

                           Laskutusperuste = tosite

                           Alaraja = 51

                           Yläraja = 150

                           a-hinta = 80,00

                           Vara1 = kokonaishinta

Portaikkohinnasto

Hinnasto-ikkunassa voidaan tehdä myös portaikkohinnasto, jossa kukin porras on erihintainen, esim.

                           0 – 100   = 1,00 euroa/kpl

                           101 – 200 = 0,90 euroa/kpl

                           201 – 300 = 0,80 euroa/kpl

tarkoittaa, että ensimmäiset 100 tositetta maksavat 100 euroa seuraavat 100 maksavat 90 euroa ja sitä seuraavat 100 maksavat 80 euroa jne.

Ohjelma tulkitsee portaikon em. tavalla, jos olet syöttänyt hinnastoon Vara1-kenttään tekstin ”osaporras”.

Brutto/nettohinnoittelu

Voit valita, tulkitaanko ohjelmassa olevat a-hinnat arvonlisäveron suhteen netto- vai bruttohinnoiksi Määritä|Hinnoittelu netto/brutto -toiminnolla.

Jos jätät alv-prosentin syöttämättä, ohjelma olettaa sen olevan 24%.

Jos jätät yrityksen, ohjelman, alarajan tai ylärajan syöttämättä, kyseinen hinta tulee käyttöön kaikille niille, joilla ei yksilöllisempää hintaa ole määritelty.

Neuvottelutapahtumien laskuttaminen

Neuvottelutapahtumien laskutuksessa ajankäytön perusteella tulee selitteeksi ensisijaisesti Laskutusselite, toissijaisesti Selite ja jos sitäkään ei ole syötetty, ”Neuvottelu” + päiväys.

Laskutukseen saa siirrettyä neuvottelutapahtumat joko tunteina tai minuutteina laskettuna. Laita hinnastoon vastaavat hinnat laskutusperustein ”neuvottelutunti” tai ”neuvotteluminuutti”.

Saat mukaan tarvittaessa myös käytetyn ajan perusteella ne neuvottelutapahtumat, joita ei ole hinnoiteltu muistiota syötettäessä. Käytetty aika lasketaan minuutteina ja voit syöttää hinnastoon esim.

                           Laskutusperuste = neuvotteluminuutti

                           Alaraja = 0

                           Yläraja = 5

                           a-hinta = 12,34

                           Vara1 = kokonaishinta

ja

                           Laskutusperuste = neuvotteluminuutti

                           Alaraja = 5

                           Yläraja = 10

                           a-hinta = 18,97

                           Vara1 = kokonaishinta

                           jne.

Neuvottelutapahtumat voit hinnoitella myös usealla eri minuuttihinnalla seuraavasti:

Tee tuotteita, joissa on eri myyntihinta, esim.

                           tuote 10 hinta 1,00 €

                           tuote 20 hinta 1,20 €

Neuvottelutapahtumaa syöttäessäsi hae sopivanhintainen tuote. Kun neuvottelutapahtuma on valmis, paina ”Määräksi alkavat minuutit, Tallenna”, jolloin veloitusyksikkömääräksi tulee neuvottelutapahtuman kesto alkavin minuutein.

Tulosta|Lähetteet laskutukseen -toiminnossa valitse ”Neuvottelutapahtumat hinnoittelun perusteella”.

Päällekkäisen työajan laskuttaminen

Yhdellä työntekijällä voi olla samanaikaisesti käynnissä esimerkiksi Asteri Kirjanpito ja Asteri Palkanmaksu. Tällöin hänelle kirjautuu työaikaa kaksinkertainen määrä. Jos hän vielä tekee samaa yritystä, asiakkaallekin tulee lasku kaksinkertaisesta ajasta.

Tarvittaessa voit valita tulostus- ja laskutusvaiheessa, että tulokset korjataan siten, että päällekkäistä laskutusta ei synny.