Laskusaatavarahoitus Asteri laskutuksessa

Asteri laskutuksessa on ominaisuus, jolla tallennetaan FALL -standardin mukaista kiinteämittaista laskusaatavarahoitusaineistoa (factoring). FALL on vanha Suomen Rahoitusyhtiöyhdistyksen määrittämä standardi factoringlaskuaineistolle. Sillä voidaan muodostaa Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle siirtämiseksi konekielinen laskuluotto (laskuraha) -muotoinen aineisto. Laskutietojen siirto Nordea Rahoitus Suomi Oy:n käyttöpääoman rahoitukseen tehdään Nordea Pankin eräsiirtopalvelun kautta. Sillä voidaan muodostaa OKO:n laskusaatavarahoitusta varten laskuaineistojen siirtotiedosto. Aineisto on Danske Finance Oy:n FALL -muotoinen kiinteämittainen factoringrahoitusaineisto. Danske Finance Oy:n Factoringrahoitus -tietuekuvauksen (01.12.2016) mukaan Fall -aineiston lähetys ei ole tuettuna Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen verkkopankissa (Business Online) vaan lähetystapa on se, että asiakas ottaa yhteyden Danske Bankin WebService -kanavaan pankkiyhteysohjelmalla. Danske Bank tarjoaa tähän tarkoitukseen omaa Danske Link -ohjelmaa, mutta yhteyden voi muodostaa myös Asteri Monipankkiohjelmalla.

Viitenumeron muodostaminen

Laskunsyöttötilassa valinnalla määritä /perustiedot / syöttötoiminnot / viitenumeron muodostus määritetään, miten viitenumero muodostuu.

Esimerkiksi määritys 1234301000A tulostaa viitenumeroon

 • 1234 =myyjänumero
 • 301 =rahoitustuotetunnus
 • 000 = 3 nollaa
 • A=laskun numero 6 numeron mittaisena etunollatäytöllä. Ohjelma laskee viitenumeron tarkisteen.

Nordea Rahoituksen laskuraha palvelussa viitenumeron muodostusohjeena on esimerkiksi:

 • 1234000A
  • 1234 = sopimusnumero (1-4 merkkiä)
  • 0 = pakollinen välinolla
  • 00 = etunollatäyttö, jotta saadaan 8 merkin mittainen laskunnumero
  • A = laskunnumero 6 merkin mittaisena etunollatäytöllä

Esim: jos Danske Finance on antanut viitenumeron muodostamisohjeeksi

 • ”R1LT”, missä
  • R = rahoitussopimuksen numero (333333)
  • 1 = sovellusvakio,
  • L = laskun numero 9 merkkiä pitkänä oikealaitaisesti (etunollatäytöllä),
  • T = tarkiste

Viitenumeron muodostusohjeeksi annetaan 333333100A (edellyttäen että laskunnumero on enintään 7 merkin mittainen)

Laskusaatavarahoituksen lomakesovitus

Lisää laskulomakesovitukseen rahoitusyhtiön haluama teksti. Alla esimerkkejä eri rahoitusyhtiöiden teksteistä.

<TABLE BORDER=1 >
<TR>
<TD>
 
<Tämä saatava on sopimuksen perusteella sitovasti siirretty ensisijaisesti Danske Finance Oy:lle >
<ja toissijaisesti Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle. >
<Lasku on maksettava ja voidaan pätevästi maksaa vain Danske Finance Oy:lle, >
<tilille xxxxxx, SWIFT-BIC: DABAFIHH. >
<Tässä mainittu siirto on peruutettavissa vain Danske Finance Oy:n suostumuksella. >
<Tähän saatavaan tai sen perusteeseen kohdistuvista huomautuksista on välittömästi ilmoitettava >
<Danske Finance Oy:lle, PL 1275, 00075 DANSKE BANK, puh. 010 546 3172.>
 
</TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE BORDER=1 >
<TR>
<TD>
 
<Tämä saatava on siirretty Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle ja Nordea Pankki Suomi Oyj:lle.>
<Lasku on maksettava Nordea Rahoitus Suomi Oy:n tilille Nordea 155930-1070.>
<Maksettaessa on annettava laskulla oleva viitenumero.>
<Tämä siirto on peruutettavissa vain Nordea Rahoitus Suomi Oy:n suostumuksella.>
<Tähän saatavaan ja sen perusteeseen kohdistuvista huomautuksista on välittömästi ilmoitettava>
<osoitteella Nordea Rahoitus Suomi Oy, Myyntisaatavien palvelut, 00020 NORDEA, puh. (09) 18581.>
 
</TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE BORDER=1 >
<TR>
<TD>
 
<TÄMÄ SAATAVA ON SITOVASTI SIIRRETTY OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ:LLE (OKO).>
<LASKU VOIDAAN PÄTEVÄSTI MAKSAA VAIN OKOLLE (TILI OKO 500001-xxxxxxx). SIIRTO ON >
<PERUUTETTAVISSA VAIN OKON SUOSTUMUKSELLA. TÄHÄN SAATAVAAN KOHDISTUVISTA HUOMAUTUKSISTA>
<ON VÄLITTÖMÄSTI ILMOITETTAVA OKOLLE, PUHELINNUMERO (09)404 5850>
 
</TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE BORDER=1 >
<TR>
<TD>
 
<Tämä saatava on siirretty Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle ja Nordea Pankki Suomi Oyj:lle.>
<Lasku on maksettava Nordea Rahoitus Suomi Oy:n tilille Nordea FI3515593000001070 NDEAFIHH.>
<Maksettaessa on annettava laskulla oleva viitenumero. Tämä siirto on peruutettavissa vain Nordea>
<Rahoitus Suomi Oy:n suostumuksella. Tähän saatavaan ja sen perusteeseen kohdistuvista>
<huomautuksista on välittömästi ilmoitettava osoitteella Nordea Rahoitus Suomi Oy,>
<Myyntisaatavien rahoitus, 00020 NORDEA, puh. 09 165 89472.>
 
</TD>
</TR>
</TABLE>

Käyttöohjeet

Valitse asiakaskortista kenttä, johon tallennetaan asiakkaan y-tunnus. Käytä Y-tunnus kenttää (Vaihtoehtoisia kenttiä ovat koodirivi, koodirivi kentän 5. merkki+merkein erotettuina, toimitusosoite- tai laskutusosoitekenttä). Lisää sitten valitsemaasi kenttään asiakkaan Y-tunnus.

Tulosta ensin laskut normaaliin tapaan. Kun laskut on tulostettu, tallenna niistä laskusaatavarahoitusta varten laskuaineistojen siirtotiedosto valinnalla Tiedosto | verkkolasku | laskusaatavarahoitus

Täytä kentät ja napsauta lopuksi ok:

Lomakkeen kentät tallentuvat seuraaviin kohtiin laskusaatavarahoitusaineistoa

Esimerkki valmiista aineistosta:

Tietuekuvaus

Asteri tallentaa tässä kuvatun mukaisen aineiston. Eri rahoitusyhtiöillä voi olla eroja tietojen pakollisuudessa.

KenttäPaikkaTiedon nimimuotopituusPakollisuusLisätiedot
11:4Sovellustunnus (aineistotunnus)AN4PPoimitaan lomakkeen Aineistotunnus -kohdasta
25:5TietuetunnusN1P0
36:22Myyjän y-tunnusN17PPoimitaan lomakkeelta myyjän y-tunnus kentästä. Tallentuu vasenlaitaisesti väliviiva poistettuna
423:28Aineiston luontipäiväVVKKPP6PTietokoneen kalenterista, muotoa VVKKPP
529:32Aineiston luontiaikaHHMM4PTietokoneen kellonaika, muotoa HHMM
633:38SopimusnumeroN6PPoimitaan lomakkeen kentästä rahoituslimiitin sopimusnumero
739:41Valuutan tunnusAN3PEUR
842:43Rahoitusyhtiön tunnusAN2PPoimitaan lomakkeesta: rahoi tusyhtiön tunnus
944:73Siirtäjän nimiAN30Poimitaan lomakkeelta: siirtäjän nimi
1074:79Siirtoluettelon numeroN6Poimitaan lomakkeelta: juokseva siirtoluettelon numero
1180:85Salasana6Ehkä jäänyt pois käytöstä: poimitaan lomakkeelta: salasana
1286:176Rahoitusyhtiökohtaiset varaukset91Poimitaan lomakkeelta: rah.yht.koht.varaukset
13177:179oko-tieto-1 D993Ehkä käytössä vain OKO:lla. Poimitaan lomakkeelta: oko-tieto-1
14180:400Tyhjää221

Ostajatietue

KenttäPaikkaTiedon nimimuotopituusPakollisuusLisätiedot
11:4Sovellustunnus (aineistotunnus)AN4PPoimitaan lomakkeelta: aineistotunnus
25:5TietuetunnusN1P1
36:11Myyjän numero (rahoituslimiitin sopimusnumero)N6PLomakkeen kenttä: rahoituslimiitin sopimusnumero
412:21Ostajan numeroN10PLaskussa oleva asiakasnumero.
522:31Ostajan Y-tunnusN10PPoimitaan lomakkeen valinnan: asiakkaan y-tunnus on asiakaskortistossa -mukaan.
632:61Ostajan nimi 1AN30PPoimitaan laskun Ostajan nimi -kentästä
762:91Ostajan nimi 2AN30Ei käytössä, aina tyhjä
892:11Ostajan jakeluosoiteAN20PPoimitaan laskusta osoite -riviltä
9112:131Ostajan postitoimipaikkaAN20PPoimitaan laskulta, laskutusosoitteen postinumero ja postitoimipaikka
10132:144PuhelinnumeroAN13Poimitaan laskusta, laskutusosoitteen puhelinnumero
11145:174Yhteyshenkilön nimiAN30Ei käytössä, tallentuu aina tyhjä
12175:187Yhteyshenkilön puh.AN13Ei käytössä, tallentuu aina tyhjä
13188:200Ostajan faxnumeroAN13Ei käytössä, tallentuu aina tyhjä
14201:202KieliAN2PFI
15203:205Valuutan tunnusAN3PEUR
16206:209ViivästyskorkoprosenttiN4Ei käytössä, tallentuu aina tyhjä
17210:212Ostajan sektorikoodiN3Ei käytössä, tallentuu aina tyhjä
18213:218Ostajan toimialakoodiN6(ei käytössä)
19219:221Myyjän sopimustunnusAN3Lomakkeelta: Myyjän sopimustunnus (001, 002)
20222:224Ostajan maakoodiAN2Lomakkeelta: Ostajan maakoodi (FI)
21224:400VarallaAN177(ei käytössä)

Laskutietue

KenttäPaikkaTiedon nimimuotopituusPakollisuusLisätiedot
11:4SovellustunnusAN4PLomakkeelta: aineistotunnus
25:5TietuetunnusN1P3
36:11Sopimusnumero (rahoituslimiitin sopimusnumero)N6PLomakkeelta: rahoituslimiitin sopimusnumero
412:21OstajanumeroN10PLaskussa oleva asiakasnumero
522:31Laskun numeroN10PMax 7 numeroa etunollatäytöllä
632:37Laskun päiväysVVKKPP6PVVKKPP
738:40Valuutan tunnusAN3PEUR (aina EUR)
841:46Laskun arvopäiväVVKKPP6PLaskun päivä VVKKPP
947:48Laskun tyyppiN2P01 = veloituslasku, 02 = hyvityslasku (02 tallentuu kun summa negatiivinen)
1049:60Laskun loppusummaN12Psentteinä, ilman desimaalierotinta
1161:66Laskun eräpäiväVVKKPP6PVVKKPP
1267:72Kassa-alepvä1VVKKPP6Pjos ei kassa-alennusta, 000000
1373:78Kassa-alepvä2N6000000 (aina)
1479:84Kassa-alepvä3N6000000 (aina)
1585:90Kassa-alepvä4N6000000 (aina)
1691:96Kassa-alepvä5N6000000 (aina)
1797:102Kassa-alepvä6N6000000 (aina)
18103:114Kassa-alennussumma1N12Psentteinä, jos ei kassa-alea, tallentuu nollina
19115:126Kassa-ale 2N12Pei käytössä, aina nollia
20127:138Kassa-ale 3N12Pei käytössä, aina nollia
21139:150Kassa-ale 4N12Pei käytössä, aina nollia
22151:162Kassa-ale 5N12Pei käytössä, aina nollia
23163:174Kassa-ale 6N12Pei käytössä, aina nollia
24175:175Kassa-alekoodi1N1P1 = jos kassa-ale, tyhjä = jos ei kassa-alea laskussa
25176:176Kassa-alekoodi2N1aina tyhjä
26177:177Kassa-alekoodi3N1aina tyhjä
27178:178Kassa-alekoodi4N1aina tyhjä
28179:179Kassa-alekoodi5N1aina tyhjä
29180:180Kassa-alekoodi6N1aina tyhjä
30181:190Hyvitettävän laskun numeroN10ei käytössä. aina tyhjä
31191:194ArvonlisäveroprosenttiN4ei käytössä. aina tyhjä
32195:224Toimituspaikan nimiAN30Ei käytössä. Aina tyhjä
33225:230– toim.ostajanumeroN6Ei käytössä. Aina tyhjä.
34231:240– toim.os.y-tunnusN10Ei käytössä. Aina tyhjä
35241:260– toim.os.jakeluosoiteAN30Ei käytössä. Aina tyhjä
36261:280– toim.os.postitoimipaikkaAN20Ei käytössä. Aina tyhjä
37281:310– toim.os.yhteyshenkilöAN30Ei käytössä. Aina tyhjä
38311:323– toim.osyhteyshlön puhAN13Ei käytössä. Aina tyhjä
39324:353– tilaajan nimiANpituus30Ei käytössä. Aina tyhjä
40paikka 354:359ToimituspäiväVVKKPP6Ei käytössä. Aina tyhjä
41360:362Myyjälle annettu sopimustunnusN3VLomakkeelta: Myyjän sopimustunnus (001, 002)
42363:400varallaAN38aina tyhjä

Summatietue

KenttäPaikkaTiedon nimimuotopituusPakollisuusLisätiedot
11:4Sovellustunnus (aineistotunnus)AN4PPoimitaan lomakkeelta: aineistotunnus
25:5TietuetunnusN1P9
36:22Myyjän y-tunnusAN17PPoimitaan lomakkeelta myyjän y-tunnus kentästä. Tallentuu vasenlaitaisesti väliviiva poistettuna
423:28Aineiston luontipäiväVVKKPP6PTietokoneen kalenterista, VVKKPP
529:32Aineiston luontiaikaHHMM4PTietokoneen kellonaika, HHMM
633:38Laskujen lukumääräN6POhjelma laskee kpl-määrän
739:44Veloituslaskujen lkmN6POhjelma laskee kpl-määrän
845;57Veloituslaskujen summaN13POhjelma laskee
958:63Hyvityslaskujen lkmN6POhjelma laskee
1064:76Hyvityslaskujen summaN13POhjelma laskee
1177:82Viivästyskorkolaskujen lkmN6PEi käytössä. Aina nolla
1283:95Viivästyskorkolaskujen summaN13PEi käytössä. Aina nolla
1396:101Viiv.k.hyvityslaskujen lkmN6PEi käytössä. Aina nolla
14102:114Viiv.k.hyvityslaskujen summaN13PEi käytössä. Aina nolla

Finvoice muotoinen factoringaineisto

Asteri tukee vain kiinteämittaista FALL -muotoa laskusaatavarahoitusaineistossa. Finvoice-factoringlasku ei ole tuettu.

Factoring-maksuviiteaineiston standardi

(Danske Financen) VIPN palvelu ei ole tuettu Asterissa.

Tutkimatta on, miten Asteri käyttäytyy, jos Asteri myyntireskontraan tuodaan S-tietuetunnuksella oleva viiteaineisto.

VIPN -palvelu on tarkoitettu niille factoringmyyjille, jotka haluavat pitää yllä omaa myyntireskontraa rahoitusyhtiön toimittaman reskontran lisäksi. Rahoitusyhtiö huolehtii maksujen selvittelystä ja kohdistuksesta myyjän factoringreskontraan. Kohdistuksen jälkeen maksuista muodostetaan factoringviitestandardin mukainen viiteaineisto, joka välitetään myyjälle pankkiin noudettavaksi muun maksuviiteaineiston ohessa.  Factoringmaksuviiteaineistoon ei liity rahasuoritusta.

Myyjällä on oltava valmius ottaa vastaan reskontraansa S-tietuetunnuksella oleva viiteaineisto. Lisäksi laskujen viitteen on oltava factoringstandardin mukainen.