Ajankohtaiset tiedotteet

Laskujen, tilausten ja lähetteiden siirto

Asteri laskutuksen avulla voit siirtää laskuja, tilauksia tai lähetteitä koneelta toiselle tai tietokannasta toiseen siirtotiedoston avulla. Voit esimerkiksi kirjoittaa tilausvahvistukset ja lähetteet yhdellä koneella ja siirtää ne sitten toiselle koneelle muistitikun tai sähköpostin välityksellä laskuttamista varten. Tai voit tehdä lähetteet Asteri Tilaustenkäsittelyllä tai Asteri Tehtäväseurannalla ja tuoda ne siirtotiedoston tuonnilla Asteri Lähetelaskutukseen. Toimi seuraavasti:

1) Mene sille koneelle, josta haluat siirtää laskuja, tilauksia tai lähetteitä.
2) Käynnistä lähetelaskutusohjelma, valitse yritys ja tietokanta ja avaa laskunsyöttötila.
3) Katso, minkä numeroiset laskut, tilaukset tai lähetteet haluat viedä toiselle koneelle. Katsominen tapahtuu Avaa-painikkeella tai valinnalla Tiedosto|Avaa vanha lasku, Tiedosto|Tilaus|Avaa tai Tiedosto|Lähete|Avaa. Kirjoita ensimmäinen ja viimeinen numero muistiin ja paina Peruuta.
4) Valitse Tiedosto|Siirtotiedosto|Vie.
5) Valitse, haluatko viedä laskuja, tilauksia vai lähetteitä.
6) Syötä laskun, tilauksen tai lähetteen numerot, mistä mihin haluat viedä.
7) Syötä siirtotiedoston nimi, esimerkiksi c:\winls\firma\siirto.wls.
8) Paina Vie.
9) Siirrä luomasi tiedosto vastaanottavalle koneelle. Voit esimerkiksi kopioida c:\winls\firma\siirto.wls -tiedoston muistitikulle tai lähettää sähköpostin liitteenä.
10) Mene sille koneelle, jonne haluat siirtää laskuja, tilauksia tai lähetteitä.
11) Käynnistä lähetelaskutusohjelma, valitse yritys ja tietokanta ja avaa laskunsyöttötila.
12) Valitse Tiedosto|Siirtotiedosto|Tuo.
13) Valitse, haluatko tuoda laskuja, tilauksia vai lähetteitä.
14) Syötä siirtotiedoston nimi, esimerkiksi a:\siirto.wls.
15) Paina Tuo.


Käytä Avaa-painiketta tai valintaa Tiedosto|Avaa vanha lasku, Tiedosto|Tilaus|Avaa tai Tiedosto|Lähete|Avaa ja tarkista, että aineisto on tullut perille.