Ajankohtaiset tiedotteet

Lainaosuuslaskelma

Tiedosto|Lainaosuuslaskelma-toiminnolla voit luoda uusia lainoja, syöttää niiden perustietoja, yhdistää lainan tiettyyn rahoitusvastikkeeseen, laskea jaettavan velkapääoman perustuen mm. lyhennyksiin ja korkoihin, laskea huoneistojen osuudet ko. lainasta, tulostaa listauksen paperille ja leikepöydälle sekä osakkaalle tilisiirron, jolla lainaosuuden voi maksaa kerralla kokonaan pois.

Voit avata vanhan lainan korjattavaksi ja ajantasaistettavaksi.

Voit poistaa lainan, esim. jos se tuli tarpeettomasti vahingossa syötettyä tai jos sitä ei enää ole.

Voit päivittää huoneistokortiston lainaosuus-kentät isännöitsijäntodistusta varten automaattisesti siten, että ohjelma laskee kullekin huoneistolle kaikkien lainojen lainaosuuksien yhteissumman.

Nelisivuisen isännöitsijäntodistuksen lainatiedot saat siellä määrittelyssä olevan painikkeen avulla tuotua lainaosuuslaskelmatoiminnasta.

Rajoitukset:

  • Kun osakas on maksanut lainaosuuden kerralla pois, Sinun tulee itse huoneistotilassa muuttaa vastaavan rahoitusvastikkeen kerroin nollaksi ja laskea kuukausimaksut uudelleen ko. huoneistolle ja tulostaa uudet tilisiirrot
  • Rahoitusvastikkeen suuruuden määräämiseksi ohjelmassa ei ole toimintoa, vaan jälkilaskelma tulee edelleenkin tehdä taulukkolaskenta- ja/tai kirjanpito-ohjelmalla
  • Yhtä lainaa kohti on ohjelmassa yksi rahoitusvastike. Tämän vuoksi voi yhdessä huoneistossa olla vain yksi omistaja (tai esim. Matti ja Maija Meikäläinen), joka vastaa lainasta. Yhdessä huoneistossa saa nimittäin olla vain yhteen kertaan yhdenniminen rahoitusvastike, jottei vastikkeiden laskutus muualla ohjelmassa häiriinny. Jos samassa huoneistossa on todellisuudessa useita osakkaita, jotka vastaavat lainasta kukin osaltaan, perusta kutakin osakasta varten oma ”huoneisto”.

Lainan syöttäminen

Valitse Tiedosto|Lainaosuuslaskelma|Luo uusi laina. Syötä Lainan selite … Lisätiedot -tekstikenttiin vapaamuotoista selittävää tekstiä, esimerkiksi oheisen kuvan tyylisesti. Ko. kenttien sisältö ei vaikuta mihinkään laskentaan vaan tulostuu listauksiin ja tilisiirtoihin selittäväksi tekstiksi.

Syötä ”Lainaosuuden laskentaperusteet” -kehyksen sisälle tietoja, joiden avulla lasketaan lainaosuudet:

Ohjelma olettaa, että olet jo etukäteen laskenut kaikille huoneistoille jonkin esim. rahoitusvastikkeen, joka liittyy tähän lainaan. Ko. rahoitusvastikkeessa eri huoneistojen kertoimien suhde kertoo myös sen, missä suhteessa kukin huoneisto on vastuussa lainasta. Jos jokin huoneisto on maksanut lainaosuuden pois, rahoitusvastikkeen kerroin on nolla ja lainayksiköiden määräksikin ohjelma ottaa nollan. Muilla huoneistoilla rahoitusvastikkeen kerroin otetaan lainayksiköiden lukumääräksi.

Valitse, mikä vuokrapaikka liittyy tähän lainaan. Syötä myös kuukausi ja vuosi, jossa on ne rahoitusvastikkeen kertoimet, jotka ilmaisevat kunkin huoneiston lainayksiköiden määrän.

Jos tiedät, minkä suuruisen velan haluat jakaa osakkaiden kesken, voit syöttää sen suoraan ensimmäiseen ikkunaan lainaosuuslaskelmatoiminnossa.

Jos haluat laskea, minkä suuruinen jaettava velka olisi ottaen huomioon jakson aikana tulleet korot, lyhennykset, vastikkeet jne., paina Uusi laskelma, jolloin pääset syöttämään lainan korot, lyhennykset jne. ja näiden avulla laskemaan jaettavan lainan määrän.

Sinun syötettäviksesi jäävät seuraavassa ohjeessa alleviivatut asiat:

Tilikausi-kohtaan voit syöttää esim. vuoden, jota laskelma koskee.

Ajankohta-kohtaan voit syöttää päiväyksen, jota laskelma koskee.

Pääomavastike alkaen ja päättyen: näiden perusteella ohjelma poimii laskuriveistä TULOT-kohtaan laskutetut pääomavastikkeet.

Maksetut lainaosuudet-taulukkoon syötä poismaksaneiden huoneistojen nimet (tai peitenimet, jos et halua näkyviin maksaneiden henkilötietoja), maksupäivät ja maksujen määrät.

Muut tuotot-kohtaan voit syöttää lainan mahdollisten muiden tuottojen rahamäärän.

MENOT-kohdan koron laskenta toimii seuraavasti:

Pääoma-sarakkeeseen syötä, paljonko lainasta taloyhtiö on velkaa pankille.

Korkoprosentti-sarakkeeseen syötä, mikä on korkoprosentti, jonka pankki lainasta perii.

Päiviä-sarakkeeseen syötä, montako päivää kyseinen pääoma ja korkoprosentti on voimassa.

Jos vaikkapa korkoprosentti on koko ajan 3,3 % ja lainan pääoma on 100 000 euroa tammikuun ja helmikuun ajan (31+28 päivää) ja lyhenee sitten 90 000 euroon maaliskuun ja huhtikuun (31+30 päivää) ajaksi, syötä

PääomaPäiviäKorkoprosentti
100 000593,3
90 000613,3

Jos korko sitten laskee vaikkapa 3,1 prosenttiin koko loppuvuodeksi (touko-joulukuussa 245 päivää), syötä seuraavaksi riviksi:

PääomaPäiviäKorkoprosentti
90 0002453,1

Lisäksi voit syöttää

  • Lainanlyhennykset, sovitut
  • Lainanlyhennykset, ylimääräiset

Tarkista, että syötät koronlaskentataulukkoon samansuuruiset pääoman alenemiset kuin mitä syötät Lainanlyhennykset-kohtiin rahamääriksi.

Muut kulut sekä Edelliseltä kaudelta siirtymä yli/alijäämä

Lainapääoma-kohtaan syötä, mikä on lainan määrä pankille. Syötä siihen sama luku kuin mihin pääomaan koronlaskentataulukko päättyy.

Ohjelma laskee sitten jaettavan velkapääoman perustuen syöttämääsi lainapääomaan ja jakson aikana tulleiden tulojen ja menojen aiheuttamaan yli/alijäämään.

Tarvittaessa voit tulostaa laskelman paperille.

Kun painat OK, ikkuna sulkeutuu ja velkapääoma tulostuu lainan perustietojen ikkunan kohtaan ”Jaettavan lainan määrä”. Samalla  ohjelma näyttää oikean laidan taulukossa kunkin huoneiston lainaosuuden, joka on siis lainayksiköiden määrä kerrottuna lainayksikön hinnalla.

Listauksen lainaosuuksista saat paperille tai leikepöydälle ao. painikkeista.

Jos joku osakas haluaa maksaa lainaosuutensa pois, voit tulostaa hänelle tätä varten tilisiirron. Mustaa ko. huoneisto taulukosta näpäyttämällä hiirellä taulukon vasemman laidan valitsinsaraketta. CTRL-näppäintä pohjassa pitämällä saat valittua useamman huoneiston kerrallaan. Syötä lainaosuustilisiirron eräpäivä ja paina Tulosta lainaosuuden…-painiketta.

Tilisiirrosta puuttuu viitenumero tarkoituksellisesti, jotta lainaosuuden maksaminen ei kuittaisi kaikki tavallisia vastikkeita reskontrassa. Viitenumeron sijaan Viesti-kenttään tulostuu teksti ”Lainaosuus, huoneisto XX”.

Lainan ajantasaistaminen ja poistaminen

Aiemmin luodun lainan voit päivittää ajan tasalle valinnalla Tiedosto|Lainaosuuslaskelma|Avaa vanha laina.

Laskelmaa voit muuttaa painamalla Avaa laskelma.

Lainan voit poistaa valinnalla Tiedosto|Lainaosuuslaskelma|Poista vanha laina.

Laskelma on tilikausikohtainen, jokaiselle tilikaudelle tehdään oma laskelma. Kesken tilikauden käytä Avaa laskelma –painiketta, jolla pääset muokkaamaan ko. tilikauden tapahtumia. Kun tilikausi vaihtuu, perusta uusi laskelma Uusi laskelma –painikkeella.

Lainaosuuksien yhteenlasku ja päivittäminen isännöitsijäntodistukselle

Huoneiston tiedoissa on kentät ”Lainaosuus” ja ”Lainaosuus pvm”, jotka tulostuvat yksisivuiseen isännöitsijäntodistukseen. Voit päivittää ko. kenttien tiedot suoraan syöttämistäsi lainoista ja lasketuista lainaosuuksista toiminnolla Tiedosto|Lainaosuuslaskelma|Päivitä isännöitsijäntodistustiedot. Ko. toiminto laskee yhteen kaikista syöttämistäsi lainoista kullekin huoneistolle lasketut lainaosuudet ja kirjoittaa tuloksen kunkin huoneiston Lainaosuus-kenttään.

Nelisivuisen isännöitsijäntodistuksen määrityksessä on painikkeet lainatietojen tuomiselle.