Ajankohtaiset tiedotteet

Korotetut poistot verovuosille 2020-2025

Vuosina 2020-2025 on voimassa korotetun kaluston poiston mahdollisuus. Asiaa koskevat lait 1314/2022 ja 1572/2019.

Miten korotetut poistot toteutetaan Asteri kirjanpidossa?

Toteutuksen voi tehdä ainakin kahdella eri mallilla riippuen siitä, miten paljon kalustoa on, onko erittelyn tarpeita, tiedetäänkö jo kalustoa ostettaessa lisäpoistojen tarpeesta jne. Kirjoitushetkellä veroilmoitukseen tarvitaan vain kaluston ja poistojen yhteissummat, eli se ei suoranaisesti velvoita erittelyyn. Päätös korotetusta, jopa 50% poistosta tehdään useimmiten vasta tilinpäätöshetkellä, joten varautuminen korotettujen poistojen käyttöön kannattaa pohtia ennakkoon.

Alla kaksi oman pohdintamme mukaista toteutustapaa.

Vaihtoehto 1 Uudet tilit korotetuille poistoille
Lisätään tilikarttaan kaluston korotettujen ostojen ja korotetun poiston tilit.
Kyseiset kaluston ostot ja poisto kirjataan kyseisille tileille.
Tässä voi esintyä useiden tilien lisäämisen tarve.
Tämä voi olla tarpeellinen menettely isoissa yrityksissä joissa tapahtumia on paljon.

Vaihtoehto 2 Ei uusia tilejä
Kalustojen ostot ja poistot kirjataan entisille tileilleen.
Tilinpäätöstä tehtäessä laaditaan kaluston ostojen ja poistojen laskelma eli liitetietotosite. Siinä tositteessa pitää olla viittaus tositteisiin tai tositteiden kopiot.


Omiin sarakkeisiin merkitään 25% ja 50% kalustojen summat.
Taseen liitetiedoissa on aiemminkin ollut kaluston alkusaldojen, ostojen ja poistojen erittely. Taseen liitetiedoissa pitää nyt näkyä myös eri poistoisten kalustojen saldot.

Korotettuihin poistoihin liittyviä linkkejä

Taloushallintoliiton Markku Ojalan pohdinta Korotettuja poistoja kannattaa käyttää verotuksessa harkiten

Tilisanomien artikkeli Korotetut poistot vuosille 2020–2023 (lukuoikeudellisille)

Kirjanpitolautakunnan Omaehtoinen lausunto verohuojennuspoistojen soveltuvuudesta suunnitelmapoistoiksi pien- tai mikro-yrityksessä.

Finlex Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 (1572/2019)