Korotetut poistot verovuosille 2020-2023

Vuosina 2020-2023 on voimassa korotetun kaluston poiston mahdollisuus.

Miten se toteutetaan Asteri kirjanpidossa?

Toteutuksen voi tehdä ainakin kahdella eri mallilla riippuen siitä, miten paljon kalustoa on, onko erittelyn tarpeita, tiedetäänkö jo kalustoa ostettaessa lisäpoistojen tarpeesta jne. Kirjoitushetkellä veroilmoitukseen tarvitaan vain kaluston ja poistojen yhteissummat, eli se ei suoranaisesti velvoita erittelyyn. Päätös korotetusta, jopa 50% poistosta tehdään useimmiten vasta tilinpäätöshetkellä, joten varautuminen korotettujen poistojen käyttöön kannattaa pohtia ennakkoon.

Alla kaksi oman pohdintamme mukaista toteutustapaa.

Vaihtoehto 1 Uudet tilit korotetuille poistoille
Lisätään tilikarttaan kaluston korotettujen ostojen ja korotetun poiston tilit.
Kyseiset kaluston ostot ja poisto kirjataan kyseisille tileille.
Tässä voi esintyä useiden tilien lisäämisen tarve.
Tämä voi olla tarpeellinen menettely isoissa yrityksissä joissa tapahtumia on paljon.

Vaihtoehto 2 Ei uusia tilejä
Kalustojen ostot ja poistot kirjataan entisille tileilleen.
Tilinpäätöstä tehtäessä laaditaan kaluston ostojen ja poistojen laskelma eli liitetietotosite. Siinä tositteessa pitää olla viittaus tositteisiin tai tositteiden kopiot.


Omiin sarakkeisiin merkitään 25% ja 50% kalustojen summat.
Taseen liitetiedoissa on aiemminkin ollut kaluston alkusaldojen, ostojen ja poistojen erittely. Taseen liitetiedoissa pitää nyt näkyä myös eri poistoisten kalustojen saldot.

Korotetun poiston hyödyntäminen käänteisesti hyllypoiston kanssa

Hyllypoistoa ja ”korotetut poistot 2020-2023” yhdistelmää voidaan hyödyntää, jos verovuonna 2020 ei haluta kerryttää tappioita verotukseen mutta tappiot halutaan käyttää heti 2021, ilman että hyllypoistoa tarvitsee seurata sen pidempään.
Esimerkki:
Oy tilikaudella 1.1.-31.2020 on ottanut käyttöön uutena hankitun 20.000 € hintaisen laitteen, josta kirjanpidossa on tehty 25 % poisto (5.000 €) ja josta erillislain mukaan saisi verotuksessa tehdä max 50 % poiston 2020-2023.
Verotuksessa poisto jätetään vähentämättä, laitetaan ”hyllylle” (täytä lomake 12A), jolloin tilikauden verotettava tulos paranee 5.000 €.
Tilikaudella 1.1.-31.12.2021
Kirjanpidossa poistamattomasta hankintamenossta tehdään 25 % poisto 3.750 € (25 % * 15.000 €)
Verotuksessa ”tyhjennetään hylly” tekemällä 8.750 € suuruinen poisto (5.000 € + 3.750 €), joka enintään 50 % laitteen verotuksessa poistamattomasta hankintamenosta (tarkalleen 47,5 %) on jolloin verotettavaa tulosta saadaan rasittamaan 2020 kirjanpidossa tehty, verotuksessa tekemätön (”hyllylle laitettu”) 5.000 € suuruinen poisto 2021 kirjanpidossa tehdyn 3.750 € poiston lisäksi . Täytä lomake 12A
Näin menetellen verotuksen ja kirjanpidon poistot saadaan kiinni 2021, jolloin ei ole tarvetta seurata asiaa 2022 eteenpäin.
Menettelystä voi olla hyötyä tilanteissa jos:
* yrityksellä on 2020 vanhenevia tappioita
* tai 2020 TVL 122 § mukainen omistajanvaihdos, omistajanvaihdosvuoden tappioita ei saa vähentää ilman poikkeuslupaa ja poikkeuslupamenettelyä ei haluta hakea, esim. hakemiskulut halutaan säästää yrityksen tulokseen.

Korotettuihin poistoihin liittyviä linkkejä

Taloushallintoliiton Markku Ojalan pohdinta Korotettuja poistoja kannattaa käyttää verotuksessa harkiten

Tilisanomien artikkeli Korotetut poistot vuosille 2020–2023 (lukuoikeudellisille)

Kirjanpitolautakunnan Omaehtoinen lausunto verohuojennuspoistojen soveltuvuudesta suunnitelmapoistoiksi pien- tai mikro-yrityksessä.

Finlex Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 (1572/2019)