Ajankohtaiset tiedotteet

Konkurssipesän kirjanpito

Asteri kirjanpito-ohjelma soveltuu erinomaisesti konkurssipesien kirjanpitoon. Ohjelman mukana toimitetaan konkurssipesän tilipuitteisto. Konkurssiasiamiehen suositusta No 10 vuodelta 2004 mukaillen.

Tyypillisesti konkurssipesän kirjanpito, tilityslaskelma pesänhoitajanvuositilitystä tai lopputilitystä varten tehdään erillään yhtiön kirjanpidosta ajalta ennen konkurssia. Kirjanpito voidaan perustaa omaksi yhtiöksi kirjanpito-ohjelmaan tai vaihtoehtoisesti tehdä omana tilikautenaan.

Pesän varojen riittävyydestä kuittaamaan kirjanpitotyön veloitukset vastaa pesänhoitaja. Vaikka kirjanpitäjän ja pesänhoitajan välillä vallitsisikin hyvä yhteisymmärrys, kannattaa silti laatia kirjallinen sopimus työn veloituksista, aikatauluista, materiaalien toimitusajoista jne.

Kirjanpitolain lisäksi konkurssilaki 120/2004 tuo omia sääntelyjään, kuten 14. luvun 4 § mukainen ohjeistus hallinnon valvonnasta ja konkurssilain 9. luvun 3 § esittämät tietyt poikkeustapaukset, joissa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ei tarvitse laatia, kuten pesän varojen vähäisyys tai kirjanpidon puutteellisuus konkurssihetkellä.

Tilipuitteisto sisältyy Asteri kirjanpidon toimituksiin.

Tilikarttaa pitää tapauskohtaisesti muuttaa. Tilikartta ja tilirunko ovat seuraavat:

  • KOTK20.TKA Tilikartta
  • KO20.WTR Tilinpäätösrunko

Tilipuitteistoa käytetään tavanomaisen kirjanpidon tavoin. Konkurssipesän tilityksessä ja kirjanpidossa ei varsinaisesti tasetta esitetä. Kirjanpidon tekninen toteuttaminen kuitenkin taseen vaatii.

Tuloslaskelman pääryhmät ovat TUOTOT, KULUT ja JAKO-OSUUDET. Tilikauden ”tulos” on viimeisenä. Aikanaan, kun pesä on hoidettu loppuun tuloksen saldo nollassa.

Pesän kirjanpito aloitetaan kirjaamalla kassa ja pankkitilien saldot sekä taseeseen että tuloslaskelmaan. Saatavat voidaan ottaa kirjanpitoon sitä mukaa kun suorituksia kertyy. Toinen tapa on kirjata saatavat kirjanpitoa aloitettaessa saataviksi taseeseen ja tuotoiksi tuloslaskelmaan. Lopputilitykseen edettäessä on aikanaan perimättä jääneet saatavat kirjattava pois saatavista ja vastaavasti tulojen vähennykseksi.

Tilikarttaan on aihetta lisätä tilejä kunkin pesän tarpeen mukaan. Jos kirjanpidon tulosteen ulkomuotoa haluaa muokata tai jatkojalostaa, niin tilinpäätöksen voi tulostaa tekstitiedostoksi tai Windowsissa leikepöydälle. Sitä kautta tilityksen saa edelleen muokattavaksi tekstinkäsittelyohjelmiin. Tilinpäätösrunkoa voi myös tarpeen mukaan muokata.

Substanssiartikkeleita konkurssipesän kirjanpidosta löytyy mm. Taloushallintoliiton Tilitoimistossa -julkaisusta 21.8.2018.