Ajankohtaiset tiedotteet

Konekielisen tiliotteen lukeminen päiväkirjaan jatkeeksi

Valinnalla Tiedosto|Liitä konekielinen tiliote luetaan TITO-tiedosto päiväkirjan kirjaustilaan jatkeeksi. Konekielinen tiliote voidaan noutaa pankin eräsiirtokanavaa pitkin tai sähköisesti suoraan ohjelmaan Asteri Monipankilla.

Tositenumerointi ja vastatilin kirjaamisen määrittelyt tehdään ensimmäisellä aineiston siirtokerralla. Tarvittaessa muutoksia voi tehdä jälkikäteen Työvaihe | Määritä tito-kirjaus -valikossa.

Konekielisestä tiliotteesta tuodaan tapahtumatietueet sekä Selite2-kenttään tapahtumatietueen lisätietueen selitettä.

Tuotaessa konekielistä tiliotetta voit määrittää, mitä kaikkea tietoa aineistosta tuodaan. Tyypillisesti tuotavaksi valitaan yhden kuun tapahtumat ja perustietoihin määritellyt tilit.

Tuotu konekielinen tiliote voidaan nimetä uudestaan, siirtää arkistokansioon tai poistaa käsittelyn jälkeen.

Jos tuot titon, mutta päiväkirjaan ei tule yhtään riviä, tarkista:

  • Valitsit tuotavaksi oikean kuukauden tapahtumat
  • Aineistossa oleva tili on määritelty perustietoihin
  • Tito-tiedostossa on aineistoa
  • Olet valinnut ylipäätään oikean tito-tiedoston