Ajankohtaiset tiedotteet

Konekielisen tiliotteen jakaminen yrityksittäin

Asteri Monipankkia käytettäessä kansio on c:\asterimp\noudetut

Konekielisen tiliotteen jakaminen (tito-paloittelu.exe) on ohjelma, joka

  • Siirtää alkuperäisen tiliotetiedoston arkistokansioon nimeten sen aikaleimalla
  • Tallentaa eri yritysten tiliotteet omiksi tiedostoikseen
  • Konekielisen tiliotteen jakamista tarvitaan sellaisissa tilanteissa, joissa
    • Pankkiyhteysohjelma noutaa kumuloituvaan tiliotetiedostoon kaikkien yritysten tiliotteet (esim tito.dat nimiseen tiedostoon)
    • Eri yritysten tiliotteita käsitellään eri aikoihin, jolloin kumuloituvasta tiliotetiedostosta on tarpeen erotella käsiteltävän yrityksen tiliotteet
    • Pankkiyhteysohjelma noutaa usean yrityksen aineiston yhteen tiedostoon.

Ohjelma on erikseen ostettavissa oleva maksullinen lisäosa, joka soveltuu käytettäväksi sekä Asteri kirjanpito-ohjelman kanssa että muiden sellaisten taloushallinnon järjestelmien kanssa, jotka lukevat pankkistandardinmuotoista tiliotetiedostoa ja joissa on tarve jakaa tiliotetiedosto tässä kuvatulla tavalla.

Ohjelman toiminta-ajatus

Pankkiyhteysohjelma noutaa päivittäin tiliotteet tallentaen ne vakiokansioon samaan tiedostoon. Yhteen tiedostoon tallentuvat jokaisen yrityksen tiliotteet.

Paloitteluohjelma siirtää tiliotetiedoston arkistokansioon ja suodattaa yritysten tiliotteet omiksi tiedostoikseen.

Paloitteluohjelma siirtää tiliotetiedoston arkistokansioon ja suodattaa yritysten tiliotteet omiksi tiedostoikseen.

Yritysten tiliotetiedot tallentuvat jo olemassa olevan tiedoston jatkeeksi

Kun paloitteluohjelma suoritetaan, yrityksen uudet tiliotteet tallentuvat yrityksen tiliotetiedostoon jatkeeksi.

Kun yrityksen tiliote tuodaan Asteri kirjanpitoon konekielisen tiliotteen lukemisen lopuksi yrityksen tiliote siirretään arkistokansioon tai nimetään uudestaan merkiksi siitä, että sitä ei lueta uudestaan kirjanpitoon

Konekielisen tiliotteen jakamisohjelma

Konekielisen tiliotteen paloitteluohjelman määritysruutu:

Asennus:

Tallenna kirjanpitokansioon (C:\WINKP)

Luo pikakuvake työpöydälle.

Jos ohjelmaa käytetään sellaisessa työasemassa, jonne ei ole asennettu Asteri kirjanpitoa, esim. muun ohjelman kuin Asteri ohjelman kanssa, tarvittavat DLL-tiedostot voi asentaa työasemaan asentamalla Asteri kirjanpidon esittelyversion.