Ajankohtaiset tiedotteet

Kirjausketju

Kirjauksen yhteys tilinpäätökseen todetaan seuraavasti:

  • Päiväkirjassa on tositteen numero, päiväys, selite, selite2, debet- ja kredit-tilien numerot ja summa.
  • Pääkirja on tulostettu samasta aineistosta. Tapahtumat ovat sekä debet- että kredit-tilin kohdalla. Pääkirjassa on tilien kuukauden alkavat saldot, kauden saldot ja päättävät saldot.
  • Pääkirjan saldoluettelossa on samat saldot helpommin luettavassa muodossa.
  • Päiväkirjan, pääkirjan ja saldoluettelon lopussa olevat kauden saldot ovat keskenään samansuuruiset.
  • Saldoluettelon alkusaldot ovat edellisen kuukauden päättävät saldot.
  • Tuloslaskelma- ja tase-erittelyn eli pitkän tuloslaskelman ja taseen tilien saldot täsmäävät saldoluettelon kanssa.

Asteri kirjanpito-ohjelmassa on mahdollista tulostaa kirjausketjun tarkastelu ruudulle tai paperille. Siitä käy ilmi kirjausketjujen jatkuvuus. Tätä tulostetta voi hyödyntää mm. tilintarkastuksen yhteydessä apuraporttina.