Ajankohtaiset tiedotteet

Kirjanpitoaineiston säilyttäminen

Kirjanpitoaineistoa ovat paperille tehdyt tulosteet. Ne säilytetään siten kuin voimassa oleva lainsäädäntö (Kirjanpitolaki 2. luku 10 §) säilyttämisestä määrää. Tulosteet voi ottaa myös vaihtoehtoisesti PDF-tiedostoina talteen.

Tietokoneeseen tallennettu aineisto on kirjanpitoa tehtäessä syntynyttä oheismateriaalia, jota ei tarvitse säilyttää. Aineisto voidaan säilyttää, jotta seuraavina vuosina voidaan tehdä tulosteita verraten edellisen vuoden vastaaviin kausiin. Sitä tarvitaan myös, jos tehdään jälkikäteen kustannuspaikkaerittelyä tai päivitetään osto- ja myyntireskontraa.

Aineisto voidaan voimassa olevan lain määräysten puitteissa vaihtoehtoisesti säilyttää koneellisella tietovälineellä. Tietokoneessa oleva Asteri Kirjanpidon aineisto ei ole tuota koneelliselle tietovälineelle tallennettavaa aineistoa, vaan sitä on esim. pdf-tiedostot, jotka on tehty ao. ohjelmalla paperin sijaan.