Kirjanpito-ohjelmassa päiväkirjan järjestäminen

Ohjelma kirjaa päiväkirjan syöttöjärjestyksessä. Aineiston järjestämisen voi tehdä myös jälkikäteen esimerkiksi tositelajeittain tai päivämääräperusteisesti. Järjestäminen tehdään päiväkirjan kirjaustilassa Muokkaa|Järjestä päiväkirja

Päiväkirjan uudelleennumerointi

Järjestettyäsi päiväkirjan voit ajaa numeroinnin juoksemaan kronologisesti. Numeroinnin voi tehdä manuaalisesti käsin tai käyttämällä ohjelman automaattinumerointia Muokkaa|Numerointi|Numeroi uudelleen…

Numerointi tehdään tositelajikohtaisesti, eli numeroi uudelleen joko tositelajittomat tai yksi tietty tositelaji. Tarvittaessa toista toimenpide uudelleen.