Kirjanpidon salasana ja käyttöoikeudet

Salasana on määriteltävissä työntekijä- ja yrityskohtaisesti.

Pääkäyttäjä näkee Salasana-valikossa:

Aseta pääkäyttäjän salasana -toiminnon

Käyttäjänimet ja salasanat -toiminnon, jossa voit lisätä ja poistaa käyttäjänimiä ja muuttaa heidän salasanojaan

Oikeudet yrityksiin -toiminnon, jossa voit ruksata, kuka käyttäjä pääsee mihinkin yritykseen

Alikäyttäjä pääsee vaihtamaan oman salasanansa. Alikäyttäjä pääsee vain niihin yrityksiin, jotka pääkäyttäjä on hänelle ruksannut sallituiksi.

Kun pääkäyttäjä luo uuden yrityksen, sinne pääsee vain pääkäyttäjä, ennen kuin hän ruksaa sen sallituksi alikäyttäjille.

Kun alikäyttäjä luo uuden yrityksen, sinne pääsee vain hän ja pääkäyttäjä, ennen kuin tämä ruksaa muille sallituksi.

Ohjelman käynnistyessä tulevaan salasanankysymisikkunaan

pääkäyttäjä vastaa jättämällä käyttäjänimen tyhjäksi ja syöttämällä pelkän salasanan

Alikäyttäjä vastaa syöttämällä käyttäjänimen ja salasanan

Salasana | Kursorin sijainti -toiminnolla voit määritellä, meneekö kursori ensin käyttäjänimeen vai salasanaan silloin, kun käynnistyssalasanaa kysytään.