Ajankohtaiset tiedotteet

Kirjanpidon salasana ja käyttöoikeudet

Asteri kirjanpitoon salasana on määriteltävissä työntekijä- ja yrityskohtaisesti. Ohjelmassa voi rajata yrityksien näkyvyyttä eri työntekijöille. Lisättyäsi kullekin käyttäjälle oman kirjautumisnimen ja salasanan, Asteri tallentaa sisäiseen lokiin tiedon, mitä yritystä kukin käyttäjä on muokannut.

Pääkäyttäjän salasanan asettaminen

Aseta pääkäyttäjän salasana yritysvalikossa Salasana|Aseta pääkäyttäjän salasana. Huom! Älä käytä skandeja tai erikoismerkkejä. Pääkäyttäjä näkee kaikki yritykset ja voi lisätä, poistaa ja muokata muita käyttäjiä.

Lisäkäyttäjät

Voit lisätä, poistaa ja muokata lisäkäyttäjiä yritysvalikossa Salasana|Käyttäjänimet ja salasanat. Huom! Älä käytä lisäkäyttäjien salasanoissakaan erikoismerkkejä tai skandeja.

Lisäkäyttäjien oikeudet yrityksiin

Yritysvalikossa Salasana|Oikeudet yrityksiin -valinnalla voit ruksata, kuka käyttäjä pääsee mihinkin yritykseen. Käyttäjä näkee yritysvalikossaan kirjautumisen jälkeen vain ne yritykset, jotka pääkäyttäjä on käynyt ruksaamassa aktiivisiksi. Käyttöoikeus kuhunkin yritykseen on ”täydet oikeudet”.

Uusien yritysten perustaminen ja jako muille käyttäjille

Pääkäyttäjä luodessa uuden yrityksen, sinne pääsee vain pääkäyttäjä, ennen kuin hän ruksaa sen sallituksi alikäyttäjille.

Kun lisäkäyttäjä luo uuden yrityksen, sinne pääsee vain hän ja pääkäyttäjä, ennen kuin tämä ruksaa muille sallituksi.

Ohjelmaan kirjautuminen

Ohjelman käynnistyessä tulee ikkuna, jossa kysytään käyttäjänimeä ja salasanaa.

Pääkäyttäjä vastaa jättämällä käyttäjänimen tyhjäksi ja syöttämällä pelkän salasanan

Lisäkäyttäjä vastaa syöttämällä käyttäjänimen ja salasanan

Salasana | Kursorin sijainti -toiminnolla voit määritellä, meneekö kursori ensin käyttäjänimeen vai salasanaan silloin, kun käynnistyssalasanaa kysytään.