Ajankohtaiset tiedotteet

Kirjanpidon oikeellisuutta ja täydellisyyttä varmistavat tarkistukset ja täsmäytykset

Kuukauden tulosteista tarkistetaan ainakin:

 • Päiväkirjassa on tositteen numero, päiväys, selite, debet- ja kredit-tilin numero ja summa. Tositelaji, kustannuspaikka, laskunnumero ja selite 2 ovat valinnaisia.
 • Päiväkirjan lopussa olevat debet- ja kreditkirjausten summat ovat keskenään yhtä suuret.
 • Samat saldot esiintyvät sekä saldoluettelon että pääkirjan lopussa kauden saldoina.
 • Kuukauden tilien alkavat saldot ovat edellisen kuukauden päättävät saldot. Tämä tarkistetaan saldoluetteloista.

Arvonlisäveron tarkistus:

 • Arvonlisäveron tarkistuslaskelmalla tarkistetaan, että kirjattu vero ja laskennallinen vero ovat keskenään saman suuruisia. Muutamien senttien heittoja saa olla.
 • Arvonlisäveron bruttokirjausten tarkistuslistalla tarkistetaan että ALV on merkitty tositteisiin oikein.
 • Arvonlisäveron tulosteella ”Nettokirjausten virheet” saadaan esille virheellisiä nettokirjauksia.

Tilinpäätöksestä tarkistetaan:

 • Taseen vastaava ja vastattava ovat keskenään yhtä suuret. Ellei näin ole, virhe on toispuoleisissa kirjauksissa, tilikartan ja tilinpäätösrungon sovituksessa tai jossakin muussa. Tilikartan ja tilinpäätösrungon yhteensopivuus tarkistetaan Tilinpäätösrunko-ikkunan toiminnolla Muokkaa|Tarkista kartta ja runko.
 • Tase ja tuloslaskelma on tehty oikeista saldoista. Tase ja tuloslaskelma-erittelyissä eli pitkässä taseessa ja tuloslaskelmassa on kunkin tilin saldot.

Tarkistukset kirjaustilassa:

 • Tositteita kirjattaessa tilien saldot päivittyvät Debettili- ja Kredittili-ikkunoihin, jolloin voidaan verrata saldoja esimerkiksi tiliotteisiin tai kassakirjaan.
 • Debettili- ja Kredittili-ikkunoiden Tapahtumat|Tältä kuukaudelta-toiminnolla saadaan valitun tilin tapahtumat ruudulle, jolloin voidaan verrata kirjauksia esimerkiksi tiliotteisiin tai kassakirjaan. Kaksoisnäpäytettäessä virheellistä riviä tilin tapahtumien luettelossa ohjelma siirtyy suoraan päiväkirjaan korjaamista vaativalle kohdalle.
 • Debettili- ja Kredittili-ikkunoiden Tapahtumat|Valitulta jaksolta- toiminnolla saadaan valittujen tilien tapahtumat halutulta jaksolta paperille tai leikepöydälle.
 • Päiväkirja-ikkunan toiminnolla Muokkaa|Etsi haetaan kirjauksia, joissa esiintyy annettu teksti tai summa. Kaksoisnäpäytettäessä Haun tulos -ikkunassa jotakin riviä ohjelma siirtyy päiväkirjaan ko. tositerivin kohdalle.
 • Päiväkirja-ikkunan toiminnolla Muokkaa|Etsi DK-erottavat selvitetään, missä tositteissa debet- ja kredit- viennit eivät mene tasan.
 • Kun päiväkirjan kirjausvirhe on löydetty, siirrytään korjaamaan ko.  vientiä joko edellä mainituin kaksoisnäpäytyksin tai vierittämällä päiväkirja korjattavaan kohtaan. Tietynnumeroiseen tositteeseen voidaan siirtyä myös Päiväkirja-ikkunan toiminnolla Muokkaa|Siirry tositteeseen.
 • Päiväkirjaan tehdyt korjaukset päivittyvät levylle heti riviä vaihdettaessa. Samalla tallentuvat korjatut saldot tilikarttaan.