Ajankohtaiset tiedotteet

Kassakuitti laskutusohjelmasta

Laskutusohjelmasta on mahdollista tulostaa kassakuitti kuittitulostimelle. Pituus muuttuu automaattisesti tuoterivien mukaan.

Laskun tuoterivi voidaan jakaa tulostumaan usealle riville. Tällöin saadaan esim. nimike omalle rivilleen ja määrä- ja hintatiedot omalle rivilleen, jolloin kuittiin mahtuu tulostumaan enemmän tietoa.

Kuitin tulostuminen

Kuitille voidaan tulostaa joko yksi tuoterivi yhdelle riville (kuvassa oikealla) tai jakaa tuoterivi usealle riville (kuvassa vasemmalla), jolloin kuitille mahtuu enemmän tietoa tuotteista:

Tapa 1: Laskun tuoterivin tiedot yhdelle riville

Korvaa @TUOTERIVI muuttujat yhdellä muuttujalla @DYNRIVI. Laskua tulostettaessa ohjelma lennossa lisää tarvittavan määrän @TUOTEVIVI muuttujia lomakesovitukseen @DYNRIVI kohtaan lomakesovitusta (rulla.lom)

Pitkä ja lyhyt kuitti

Jotta kuitit tulostuisivat kuvan näköisinä, täytyy laskunsyöttötilassa määrittää fontti, vasen marginaali ja tuoterivin leveydet paperille:

Fonttimääritykset valitse laskunsyöttötilassa Määritä /Fontit

Vasen marginaali: laskunsyöttötilassa Määritä | Vasen marginaali laskuun
Tuoterivin leveydet: laskunsyöttötilassa Määritä | Tuoterivit paperille

Tapa 2: Laskun tuoterivin tiedot usealle riville

Kun tuoterivin tiedot halutaan tulostaa kahdelle tai useammalle riville (esim. nimike ja EAN koodi omille riveilleen) kehystetään toistettava laskuri muuttujilla @TOISTORIVIT. Tuoteriviä vaihtavana koodina käytetään @TOISTORIVIT -muuttujaa:

<TABLE BORDER=1 >
<TR>
<TD>
—————————————————————
<FONT COLOR=”#FF0000″>@TOISTORIVIT
@NIMIKE(*)
    #MääRä(*)     #A-HINTA(*)   #YHTEENSä_MK(*)
<FONT COLOR=”#FF0000″>@TOISTORIVIT
—————————————————————
</TD>
</TR>
</TABLE>

Tuoterivi voidaan jakaa yhdelle tai useammalle riville.

@TOISTORIVIT-muuttujien välissä käytetään tuoterivin sarakemuuttujia ja niiden perässä tähteä suluissa. Muuttujat ovat seuraavat:

@Tuotenumero(*) tuotenumero-kentän sisältö

@Tuoteryhmä(*) tuoterivin ryhmä -kentän sisältö

@Nimike(*) tuoterivin nimike -kentän sisältö

#Määrä(*) tuoterivin määrä -kentän sisältö

@Yksikkö(*)

#a-hinta(*)

#yhteensä_mk(*) rivisumma ennen alennusta

#ale_%(*)

#ale_mk(*)

#netto_mk(*) arvonlisäveroton rivisumma

#alv_%(*)

#alv_mk(*) arvonlisäveron osuus

#brutto_mk(*) arvonlisäverollinen rivisumma

@kp-tili(*)

Esimerkki lomakesovituksesta rulla3.lom

ja siitä tulostuneet kuitit, lyhyt ja pitkä kuitti:

jotta kuitit tulostuisivat ylläolevilla fonteilla, määrittele ks. fonttimääritykset aiemmin tällä sivulla.

Vastauksia

Tuntematon koodaus @TOISTORIVIT -herja?

Laita piste kohtaan (*) Käteiskuitti ja tulosta TULOSTA painikkeella niin toimii.

Omalomake -tulostus herjaa. Tyhjä arkki tulostuu oletuskirjoittimelle?

Käytä @TULOSTIN[] -muuttujaa @KIRJOITIN[] sijaan