Ajankohtaiset tiedotteet

Kaavojen ja tilien määrittely

Valitsemalla Näkymä|Määrittely pääset Määrittely-tilaan, jolloin pääset syöttämään riveille Kaava-sarakkeeseen laskentakaavoja jotka määräävät, miten ko. rivin arvo lasketaan muiden tietojen perusteella. Tilitsarakkeeseen voit syöttää kirjanpidon tilinumeroita, joiden perusteella ohjelma tuo saldoja kirjanpitoaineistosta.

Tässä tekemäsi koodausmuutokset vaikuttavat vain tämän yrityksen tähän verovuoteen. Jos haluat koodausmuutosten vaikuttavan kaikkien yritysten tähän verovuoteen, syötä kaavat ja tilit Yritysluettelo-ikkunan valinnalla Määritä|Verovuoden peruskaavat.

Kaavat #-muuttujalla

#-merkillä alkavat kaavat tuovat tietoja yrityksen ja verovuoden perustiedoista.

Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen perustiedoista (kirjanpito) tulee tietoja kaavoilla

#NIMI
#KATU
#POSTINUMERO
#POSTITOIMIPAIKKA
#Y-TUNNUS
#KOTIPAIKKA
#PUHELIN
#SÄHKÖPOSTI


Yrityksen perustiedoista (tuloveroilmoitus) tulee tietoja kaavoilla
#KUNTANUMERO
#ASIAINHOITAJA
#YHTEYSHENKILÖ
#PUHELIN
#SÄHKÖPOSTI
#MAA
#VALMISTELURYHMÄ
#OIKEUSMUOTO
#KOTIPAIKKA
#TILIKAUSIPÄÄTTYY
#KIELI
#VEROPÄÄ
#VEROALA
#PALAUTUSOSOITE
#PALAUTUSPOSTINUMERO
#PALAUTUSPOSTITOIMIPAIKKA
#TOIMIALAKOODI
#TOIMIALASANALLINEN
#PANKKIYHTEYS
#IBAN
#BIC
Verovuoden tietokantaan perustamisvaiheessa menneet tiedot tulevat kaavoilla
#VEROVUOSI
#TILIKAUSI
Kaava-sarakkeessa voi käyttää #VAKIO –muuttujaa, jolla saat suluissa olevan vakiotekstin tulemaan arvoksi. Esim. voit tehdä kaikille saman alan yrityksille yhteisen vim-tiedoston, jossa ”Toimiala, sanallinen muoto” – kohdassa on kaava VAKIO(Muu ohjelmistojen suunnittelu) jolloin ko. tunnuksen arvoksi tulee aina Muu ohjelmistojen suunnittelu

Yksittäisten kenttien laskennat @-muuttujalla

Jos jonkin kentän lukuarvo on yhteissumma tai erotus joidenkin samalla lomakkeella olevien muiden kenttien arvoista, voit käyttää @-alkuisia kentän tunnuksia ja + ja – merkkejä. Esimerkiksi kaava @470+@471+@472 laskisi kyseiseen kenttään tunnusten 470, 471 ja 472 kohdalla olevien arvojen yhteissumman. Esimerkki lomakkeelta 6B:

Viittaaminen lomakkeelta toiselle, @LOM

Jos jollakin lomakkeella oleva tieto pitää saada kopioitumaan jollekin toiselle lomakkeelle, voit käyttää @LOM-funktiota. Esimerkiksi 6B-lomakkeen 398-kohdassa käytettävä kaava @LOM(7A,411) tuo kyseiselle riville arvon lomakkeelta 7A kentästä 411. Voit myös laskea yhteen useampia tietoja. Esimerkiksi kaava @LOM(7A,406)+@LOM(7A,515) tuo ko. riville lomakkeelta 7A tunnusten 406 ja 515 yhteissumman.

SUUREMPI ARVO, MAX

MAX-funktio poimii kahdesta kentästä suuremman arvon. Esim. lomakkeella 6 tunnuksella 850 oleva kaava MAX(741,742) tarkoittaa, että kenttään 850 tulee suurempi kenttien 741 ja 742 arvoista.
MAX-funktio voi viitata myös lomakkeelta toiselle, esim. lomake 5:een tulee suurempi arvo kahdesta lom 8B kentästä
lomake 5: 705 = MAX(8B/556,8B/562)
lomake 5: 745 = MAX(8B/558,8B/564)

VOITTO TAI TAPPIO, NEG

Joillakin lomakkeilla esiintyy eri kenttä positiiviselle ja eri kenttä negatiiviselle arvolle, esimerkiksi voitto eri kentässä kuin tappio. NEG-funktio poimii halutusta kentästä tappion, jos tulos on negatiivinen. Esim. lomakkeella 4 tunnuksella 613, kaava NEG(501) tarkoittaa, että kenttään 613 tulee kentän 501 arvon itseisarvo, jos arvo on negatiivinen. Samalla ohjelma tyhjentää kentän 501. Jos kentän 501 arvo on positiivinen, NEG ei tee mitään.

Osatietoryhmän sarakkeen yhteissumma, SUM

Joihinkin kenttiin tarvitaan yhteissumma osatietoryhmän jostakin sarakkeesta. Tämä saadaan SUM-funktiolla. Esimerkiksi SUM(149) tuo kenttään arvoksi osatietoryhmän 149-sarakkeen summan. Esimerkiksi seuraavanlainen kaavatilanne …

… aiheuttaa sen, että kun osatietoryhmään syötetään rivejä, sarakkeen yhteissumma tulee automaattisesti haluttuun vasemman laidan kenttään:

KSUM-funktio laskee osatietoryhmän sarakkeen yhteissumman kuten SUM, mutta tuottaa lopputuloksen kokonaislukuna.

Esim. lomakkeen 8B kohdassa 600 on kaava KSUM(148), mikä tarkoittaa, että käyttöomaisuusosakkeiden lukumäärä (600) on kokonaisluku ja saadaan laskemalla osatietoryhmän lukumäärä-sarakkeen (148) luvut yhteen.

Oosatietoryhmän sarakkeen ja tavallisen rivin yhteissumma, YSUM

Esimerkiksi lomakkeella 65 konserniavustukset koostuvat osatietoryhmässä olevien yhteisöjen summista lisättynä erikseen olevalla emoyhtiön avustussummalla.

Käytä YSUM-funktiota laskemaan osatietoryhmän sarakkeen yhteissumman lisättynä yhden tavallisen luukun summalla. Esimerkiksi YSUM(547,549) laskee saadut konserniavustukset yhteensä osatietoryhmän sarakkeesta 547 ja erillisluukusta 549

Osatietoryhmän rivikohtaiset laskutoimitukset, OSUM

Esimerkiksi lomakkeella 71 osatietoryhmien viimeinen, luovutusvoittosarake lasketaan edellisten sarakkeiden summina ja erotuksina.

Koska osatietoryhmien sisällä ei ole kaavojen syöttömahdollisuutta ja koska laskusääntö on muutenkin kaikkia yrityksiä koskien sama, tämä kaava syötetään Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Määritä|Verovuoden peruskaavat.

Valitse kaikille yrityksille yhteinen tämän verovuoden peruskaavatiedosto, esim. 20.vim.

Syötä siellä oikealle riville kaava, jossa voit käyttää OSUM-funktiota kertomaan, että kyseessä on osatietoryhmän rivikohtainen yhteen- ja vähennyslasku. Syötä sulkujen sisään sarakkeen numerot ja numeron eteen aina + tai – merkki sen mukaan, lasketaanko ko. sarake yhteen vai vähennetäänkö, esimerkiksi OSUM(+506-507-508-509-510) vie 511-kenttään luvun, joka on 506-sarake vähennettynä muilla.

OSUM-funktiossa voi käyttää myös kertolaskua. Esim. lomakkeella 8B kohdassa 151 on kaava OSUM(+148*150), mikä tarkoittaa, että käyttöomaisuusosakkeiden vertailuarvo yhteensä (151) on vertailuarvo à (150) kerrottuna osakkeiden lukumäärällä (148).

HUOM! Jotta ohjelma tunnistaisi OSUM-kaavassa olevat kentännumerot, on sulkujen sisällä oltava ensimmäisenä merkkinä + tai – sen mukaan otetaanko ensimmäinen kenttä sellaisenaan vai vastalukuna.

Osatietoryhmän riviltä suurempi kahdesta arvosta, OMAX

Esimerkiksi lomakkeella 18 osatietoryhmässä sarakkeeseen 814 pitää saada suurempi sarakkeiden 812 ja 813 arvoista, seuraavaan tapaan:

Tämä koodataan Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Määritä|Verovuoden peruskaavat –toiminnolla käyttäen OMAX-funktiota (vrt. edellinen kappale). Tunnuksen 814 kohdalle syötetään kaavaksi OMAX(812,813), seuraavasti:

Osatietoryhmän positiivisten tai negatiivisten lukujen yhteissumma, PSUM JA NSUM

PSUM()-funktio vie osatietoryhmän positiivisten lukujen yhteissumman tavalliseen luukkuun.

NSUM()-funktio vie osatietoryhmän negatiivisten lukujen yhteissumman tavalliseen luukkuun.

Esim. Lomakkeella 7A kohtaan 487 tulee luovutusvoitot yhteensä osatietoryhmän 512-sarakkeen positiivisista arvoista, eli kaava on PSUM(512). Kohtaan 488 tulee luovutustappiot eli kaava on NSUM(512).