Ajankohtaiset tiedotteet

Jos tulkinta ei onnistu tai lakkaa toimimasta

Tapahtumat netistä tulkitsee pankkien tiliotteita html ja pdf-muodoista. Niiden muotoa ei ole standardoitu.

Eri nettiselaimista /pdf-ohjelmista saadaan hieman erilaisia tulkintatuloksia.

Skannattua tiliotetta ei voida tulkita.

Jos nettiselain vaihtuu, päivittyy tai pankki hienosäätää tiliotteen muotoa, voi tulkinta lakata toimimasta.

Yleisin ratkaisu on kokeilla toista selainta: sillä on ratkaistu lähes kaikki pulmat.

Toiseksi yleisin ratkaisu on kokeilla läpi tulkintaohjeita: toinen tulkintaohje toimii ehkä paremmin kuin ohjelman tarjoama.

Näistä syistä tulkinnat saattavat lakata toimimasta tai jonkin tiliotteen tulkinta ei onnistu lainkaan.

Kokeile toista selainta (Chrome, Edge, Firefox, Opera, muu)

Jos aiemmin toiminut tulkinta lakkasi toimimasta tai tulkinta ei onnistu:

  • avaa tiedosto toisella selainohjelmalla (Chrome, Edge, Firefox, Opera, muu)
  • Valitse kaikki Ctrl A
  • Kopioi Ctrl C
  • Liitä TN-ohjelmaan
  • Testaa kaikki selaimet läpi, kunnes saat onnistuneen tulkinnan.

Esim: Eurocard luottokorttilaskun tiliöinti Finvoice laskusta onnistuu, kun valitset Finvoice-visualisoinnista tuoterivit ensimmäisen rivin otsikosta alkaen ja käytät tulkintaohjetta ”eurocard / eurocard / e-laskun visualisoinnin tapahtumarivit maalattuna (Chrome, Aktia)”

Kokeile eri tulkintavaihtoehtoja

Jos selaimen vaihto ei auttanut, kokeile eri tulkintaohjeita käymällä kaikki vaihtoehdot läpi

Hienosäädä / korjaa muistiossa

Joskus aineiston tulkinta katkeaa johonkin herjaan joka ratkeaa lisäämällä/täydentämällä puuttuva/vajaa ensimmäinen/viimeinen rivi aineistoon tai muuten korjaamalla aineistoa.

  • Liitä kopioitu aineisto muistioon
  • Vertaa tapahtumarivejä toisiinsa: löytyykö sieltä joku poikkeama (esim. viimeisestä tapahtumarivistä puuttuu viimeisin selite)
  • Korjaa poikkeama
  • Kopioi korjattu aineisto muistiosta TN ohjelmaan ja tulkitse uudestaan

Skannattu pdf ei ehkä tunnistu

TN tulkitsee parhaiten ohjelmallisesti tuotettuja aineistoja.

Jos tiliote on skannattu paperisesta, tulkinta ei ehkä onnistu

Raportoi meille

Jos ei vieläkään tulkitse, raportoi meille sähköpostitse.

 Raportoi vasta kun olet käynyt kohdat 1-3 läpi huolellisesti.