Ajankohtaiset tiedotteet

Itselaskutus (ostaja laatii laskun myyjän puolesta)

Itselaskutuksella (ostohyvityslaskutus) tarkoitetaan tilannetta, jossa ostaja laatii laskun ja myyntiasiakirjat myyjän puolesta (esim puukauppa, hakeosuuskunnan laskutus, romuliike, metallivälitysliikkeen laskutus)

Kysymys: Miten saan tehtyä Hakeosuuskunnan itselaskutuksen Asteri laskutuksella. Hakeosuuskunta ostaa useilta kymmeniltä toimittajilta haketta ja laatii itse laskut ostamistaan hakkeista.

Vastaus: Perusta uusi laskutusasiakas ostolaskutusta varten. Laskuttajan tiedot annetaan laskutusosoite-kentässä ja laadi lomakesovitus, joka tulostaa laskuttajaksi laskuntusosoite -kentän tiedot.

Seuraavassa selvitetään lyhyesti ajatus, miten itselaskutus määritetään käyttöön.

Vaihe 1: Perusta uusi yritys

Perusta uusi yritys itselaskutusta varten.

Vaihe 2: Perusta asiakaskortistoon laskuttajat

Perusta asiakaskortistoon laskuttajat ja lisää laskuttajan lisänimeksi Y-tunnus ja puhelinnumeroon pankkitili:

Vaihe 3: Muokkaa laskulomakesovitusta

Tee sellainen laskulomakesovitus, jossa laskuttajan tiedot haetaan laskunsyöttötilan laskutusosoite -kentästä. Lataa esimerkkilomake <AHREF=”http://www.atsoft.fi/tiedostot/win_laskutus/itse.lom”>itse.lom</A> ja tallenna se laskutushakemistoon tai käytä pohjana esim laskubla.lom lomaketta ja anna sille nimi itse.lom.

Vaihe 4: Laskuta

Laskuja tehdessäsi hae laskutusosoiteasiakkaaksi laskuttaja ja toimitusosoite-asiakkaaksi laskutettava.

Esimerkki tulostuneesta laskusta:

Ostoreskontraan siirto

Ostoreskontraan siirtämiseen käytetään lähete-lisäosassa oleva Finvoice tallennusta. Ostoreskontraan ne siirretään tallentamalla laskutuksesta Finvoicet ja lukemalla finvoicet ostoreskontraan. Finvoice tallennuksessa valitaan Seller -välilehti / [x] Itselaskutus. Tällöin ostajan ja myyjän tiedot vaihtavat paikkaa Finvoice laskussa.