Ajankohtaiset tiedotteet

Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistus tulostetaan valikosta Tulosta|Isännöitsijäntodistus. Tulosteen saat tyhjälle paperille siten, että ohjelma piirtää kehykset ja tulostaa tekstit.

Blankolle-valinnalla saat monisivuisen tulosteen, jossa on selite-arvo -pareja. Esipainetulle-valinnassa tarvitset Kiinteistöliiton valmiita lomakepohjia. Ruudulle -valinnalla tulostettua isännöitsijäntodistusta pääset muokkaamaan teksti-ikkunassa. Leikepöydälle -valinnalla saat siirrettyä isännöitsijäntodistuksen muuhun Windows-ohjelmaan, esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaan, jossa voit valita Muokkaa|Liitä ja jatkaa muokkaamista ja tulostamista siellä.

Isännöitsijäntodistukseen tulostuu tietoja taloyhtiön perustiedoista. Näitä voit muokata valinnalla Määritä|Perustiedot ja Määritä| Perustiedot 2. Samoin siihen tulostuu huoneistokohtaisia tietoja. Niitä pääset muokkaamaan Huoneistotilassa Huoneiston tiedot -ikkunassa. Ohjelma laskee automaattisesti isännöitsijäntodistukseen tulostuvat vastikkeiden suuruudet, jos olet niin määritellyt seurantajaksoa perustaessasi tai myöhemmin valinnalla Määritä|Huoneistojen vastikelaskenta.

Esipainetulle- ja blankolle-valinnat perustuvat lomakesovituksiin ja muuttujiin.

Jos haluat tulostaa todistukseen paljon pysyviä, kaikkia huoneistoja koskevia lisätietoja, voit syöttää ne valmiiksi itse lomakesovitukseen. Ympäröi ne tällöin <>-merkeillä, jotta sanavälit tulevat siisteiksi, esimerkiksi

<Julkisivujen maalaus 2002>

Sellaiset lisätiedot, joita tarvitset vain yhdellä tulostuskerralla, voit lisätä Ruudulle- tai Leikepöydälle-valinnoissa esimerkiksi aivan juuri ennen tulostusta.

Perinteinen yksisivuinen isännöitsijäntodistus tulostetaan valinnalla Tulosta|Isännöitsijäntodistus|Ohjelma piirtää (1-sivuinen)

Siinä on mm. seuraavia ominaisuuksia:

Jos yhtiön nimi on pitkä, se jakaantuu laatikossa tulostumaan useammalle riville.

Isännöitsijäntodistuksen lisäsivun ylälaitaan tulostuu taloyhtiön nimi, päiväys ja huoneiston numero.

Jos huoneistolla on monta omistajaa, tulostetaan myös monta merkintäpäivää.

Isännöitsijäntodistuksen tilaaja -tietoa voit syöttää jopa kaksi riviä; välissä enter. Tai jos yksi rivi on hyvin pitkä, se jakaantuu automaattisesti tulostumaan usealle riville.

Voit valita, piirtääkö ohjelma rastit liitteiden laatikoihin.

Liitteet ovat:

– Taloyhtiön kuntotodistus

– Kuntoarvion ja -tutkimuksen yhteenveto

– Kunnossapitosuunnitelma

– Tilinpäätös, toimintakertomus ja hyväksytty talousarvio

– Energiatodistus (muu kuin isännöitsijäntodistukseen sisältyvä)

– Huoneiston pohjakuva

– Yhtiöjärjestys

– Rekisteröimätön yhtiöjärjestys

– Sekä kaksi vapaasti nimettävää liitettä

Isännöitsijäntodistus|ohjelma piirtää -tulosteessa on mahdollisuus valita laatikoihin tulostuvien arvojen kirjasinkoko väliltä 6 … 12.

Esimerkiksi kirjasinkoolla 12 …

… laatikoihin mahtuu vähemmän tekstiä kuin koolla 8:

Perinteisen yksisivuisen isännöitsijäntodistuksen lisäksi on tulostettavissa nelisivuinen isännöitsijäntodistus, jossa on enemmän tilaa eritellä osakkaat, vastikkeet, lainaosuudet, yhtiön lainat ja vakuutukset.

Ko. isännöitsijäntodistus tulostetaan toiminnolla Tulosta|Isännöitsijäntodistus|Ohjelma piirtää 2008 (4-sivuinen)

Siihen tulostuvia asioita määritellään toiminnoilla

– Tulosta|Isännöitsijäntodistus|

– Määritä vastikkeet

– Määritä huoneiston lainaosuudet

– Määritä yhtiön lainat ja luotolliset tilit

– Määritä yhtiön vakuutukset

– Määritä|Perustiedot

– Määritä|Perustiedot 2

Esim. kaapeli-tv isännöitsijäntodistukseen toimii siten, että jos Määritä|Perustiedot 2 -kohdassa on ruksattu kaapeli-tv taloyhtiökohtaisesti, niin kaikissa huoneistoissa tulostuu isännöitsijäntodistukseen, että on kaapeli-tv.

Vanhan mallin mukaisen suppeamman isännöitsijäntodistuksen saat tulostettua toiminnolla Tulosta|Isännöitsijäntodistus|Ohjelma piirtää 2008 (1-sivuinen)

Yksisivuiseen isännöitsijäntodistukseen ei tulostu ”Puh työ”- ja ”Puh koti”-tekstejä, vaan voit siistimmin käyttää ko. kenttiä esim. sähköpostiosoitteen saamiseksi 1-sivuiseen isännöitsijäntodistukseen, sillä varsinainen yhtiön perustiedoissa oleva sähköposti-kenttä ei mahdu tulostumaan yksisivuiseen ollenkaan.

4-sivuiseen isännöitsijäntodistukseen tulostuu huoneiston vastikkeet. Tässä on ilmoitettava sekä huoneistolta tällä hetkellä perittävät vastikkeet että sellaiset maksut, jotka liittyvät huoneiston käyttöön, vaikkei niitä perittäisikään ko. huoneistolta, esim. pesutupamaksut, autopaikkamaksut tms.

Vastikkeet määritellään valinnalla Tulosta|Isännöitsijäntodistus|Määritä vastikkeet.

Tiedot voit syöttää erikseen näppäilemällä. Tarvittaessa saat luettua pohjaksi maksutavoitteiden tiedot tai aiemmin määrittelemäsi huoneiston tiedot:

Isännöitsijäntodistukseen tulostuvat lainaosuudet määritellään valinnalla Tulosta|Isännöitsijäntodistus|Määritä huoneiston lainaosuudet.

Tiedot voit syöttää erikseen näppäilemällä. Jos olet käyttänyt ohjelmassa olevaa lainaosuustoimintoa, saat luettua lainaosuustiedot pohjaksi:

Yhtiön lainat, lainapäätökset ja luotolliset tilit määrittelet toiminnolla Tulosta|Isännöitsijäntodistus|Määritä yhtiön lainat ja luotolliset tilit. Jos olet käyttänyt lainaosuuslaskelmatoimintoa, saat joitakin lainojen perustietoja suoraan sieltä.

Myös lainan päättymispäivä ja pääoma päivittyvät isännöitsijäntodistukseen. Huom! Päättymispäivän ohjelma laskee kaavalla: päättymispäivä = nostopäivä + lainaAika, jos laina-aika on annettu täysinä vuosina.

Taloyhtiön ottamat vakuutukset luetellaan yksityiskohtaisesti taulukossa, jonka pääset määrittelemään toiminnolla Tulosta|Isännöitsijäntodistus|Määritä yhtiön vakuutukset: