Ajankohtaiset tiedotteet

Isännöitsijäntodistus vuokrausta varten

Isännöitsijäntodistuksen tilaajan pyynnöstä osakehuoneiston vuokrausta varten voi antaa suppeamman isännöitsijäntodistuksen ks. Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 8 §

Asteri isännöinissä voidaan menetellä seuraavasti:

Tapa 1: Anna täydellinen versio isännöitsijäntodistuksesta 8 §:ssä käytetään sanamuotoa ”voi antaa”.

Kevennettyä isännöitsijäntodistusta ei ole pakko antaa vaan täydellinen versio kelpaa. Toki on hyvää asiakaspalvelua pystyä antamaan kevennetty todistus, jotta vuokraajan ym. henkilöiden huomio ei kiinnity asioihin, jotka koskevat vain osakasta.

8 §:ssä on myös lueteltu kohdat, joita kevennetyssä todistuksessa ei tarvitse mainita. Lähinnä voi siis jättää antamatta liitteet eli toimintakertomuksen ja taloustiedot. Samoin pois voi jättää asioita, jotka koskevat ainostaan osakasta eli esim. vastikkeiden määrät, lainaosuudet yms.

Asteri Isännöinnin nykyisessä versiossa tämän saat tehtyä esimerkiksi seuraavasti:

Tapa 2: Tee aputaloyhtiö ja tyhjennä sieltä ne tiedot, joita kevennetyssä todistuksessa ei tarvitse mainita

Voit kopioida normaalin taloyhtiön kansion myös ”vuokra”-talo-kansioksi, jonka perustiedoista ja isännöitsijäntodistuksen pohjatiedoista tyhjennät ne tiedot, joita kevennetyssä todistuksessa ei tarvitse mainita. Sitten tulostat 4-sivuisen isännöitsijäntodistuksen, josta jääkin sopivasti tyhjilleen tarpeettomat kentät. Tarpeettomia liitteitä et tietenkään toimita todistuksen mukana. HUOM!

Muista aina tehdä perustietomuutokset sekä normaaliin taloyhtiöön että vuokratodistuspuolelle.

Kirjoita kynällä todistukseen esim. ”Tämä todistus on tarkoitettu vain vuokrausta varten ja todistuksessa on asetuksen 12.5.2010/365 8 §:n mukaisesti vain osa 3:7 §:ssä tarkoitetuista tiedoista.”

Tapa 3: Tee oma lomakesovitus istodbla.lom:in perusteella voit tehdä oman lomakesovituksen esim. istodbla.lom:in perusteella siten, että poistat sieltä tarpeettomat tiedot. Näin voit normaalin taloyhtiön puolelta tulostaa vuorotellen normaaleja isännöitsijäntodistuksia blankolle ja kevennettyjä todistuksia blankolle.

Kirjoita lomakesovituspohjaan myös: ”Tämä todistus on tarkoitettu vain vuokrausta varten ja todistuksessa on asetuksen 12.5.2010/365 8 §:n mukaisesti vain osa 3­7 §:ssä tarkoitetuista tiedoista.”