Ajankohtaiset tiedotteet

ilmoitin.fi toimii jatkossakin

ilmoitin.fi toimii jatkossakin entiseen tapaan. Ei ole poistumassa eikä korvautumassa.

ilmoitin.fi ei käytä Apitamo-rajapintaa. Asteri toimii, vaikka Apitamo-rajapinnan käyttö tulee päättymään Katso-palvelun poistuessa vuoden 2020 lopussa.

ApitamoPKI on veron uusi rajapinta, joka korvaa Apitamo-rajapinnan. Se mahdollistaa eräiden ilmoitusten lähettämisen ja noutamisen varmenteen avulla. ApitamoPKI:n käyttö vaatii erillisen liikennöintiohjelman (samaan tapaan kuin pankkeihin liikennöidään Asteri Monipankilla) sekä varmenteen hankkimisen verohallinnolta/tulorekisteriltä (molemmat käyttävät samaa varmennetta).

Selvitämme vuoden 2021 aikana mahdollisuutta tuoda Asteri-tuoteperheeseen ohjelma, joka hyödyntää ApitamoPKI rajapintaa.