Ajankohtaiset tiedotteet

Ikkunat

Myyntireskontra-työvaiheen käynnistyessä ohjelma kysyy perustiedot, minkä jälkeen käynnistyy Avoimet laskut -ikkuna. Tämä on varsinainen työskentelyikkuna, jossa sijaitsevat useimmat toiminnot, kuten Asteri-aineiston siirto, laskujen ja ennakkosuoritusten käsin syöttö, suoritusten kirjaaminen, tiliotteiden ja maksumuistutusten tulostaminen ja eri vaiheessa olevien laskujen kyseleminen.

Toiminnolla Määritä|Avointen järjestys saat valittua, missä järjestyksessä avoimet laskut näkyvät myyntireskontran varsinaisessa ikkunassa. Pikanäppäimet ALT + M + E käynnistävät Muokkaa|Etsi -toiminnon.

Avoimet laskut -ikkunan Näytä-valikon avulla saadaan haluttaessa seuraavat ikkunat näkyviin:

Kaikki reskontratapahtumat

Avoimet laskut per pvm (näyttää myös ennakkosuoritukset eli ensut)

Erääntyneet laskut

Myöhässä maksetut laskut

Suoritukset jaksolta

Suoritukset tileittäin

Laskutus jaksolta

Asiakkaan avoimet

Asiakkaan myöhässä maksetut

Asiakkaan reskontratapahtumat

Laskun tapahtumat

Kunkin ikkunan sisällön voi tulostaa luetteloksi paperille.