Ajankohtaiset tiedotteet

Ikkunat ja niissä liikkuminen

Laskunsyöttö-työvaiheessa on pääikkunan sisällä kolme työikkunaa: Laskunsyöttö, Asiakkaat ja Tuotteet.

Laskunsyöttö-ikkuna on varsinainen työskentelyikkuna, johon syötetään laskun otsikkotiedot ja tuoterivit ja josta käsin lasku tulostetaan, talletetaan jne. Laskunsyöttöikkunassa liikutaan hiirellä tai näppäimin.

Seuraavat näppäimet siirtävät kohdistinta:

TAB                                                =                          taulukko-osiosta seuraavaan

SHIFT+TAB                                  =                          taulukko-osiosta edelliseen

nuolet ylös, alas                        =                          taulukko-osion sisällä ylös-alas

Seuraavat näppäimet laukaisevat hakuja:

ENTER =            asiakkaan haku asiakasnumeron perusteella

ENTER =            asiakkaan haku nimi- ja osoitetietojen perusteella

ENTER =            tuotteen haku tuotenumeron perusteella

F8          =                         tuotteen haku nimikkeen tai tuoteryhmän perusteella

Asiakkaat-ikkunassa näkyy käytössä oleva asiakaskortisto, jota voi myös muokata. Asiakkaat-ikkunassa on tarjolla asiakkaan lisäämis-, poistamis-, muokkaus- ja järjestämismahdollisuus. Muokkaa|Uudista taulukko -valinnalla saat ikkunan takaisin toimivaksi, jos siitä on esim. jonkin pulmatilanteen vuoksi kadonnut hissi. Jos tarvitset monipuolisempia asiakaskortiston muokkausmahdollisuuksia, valitse Työvaihe|Asiakaskortisto.

Tuotteet-ikkunassa näkyy käytössä oleva tuotekortisto, jota voi myös muokata. Tuotteet-ikkunassa on tarjolla tuotteen lisäämis-, poistamis-, muokkaus- ja järjestämismahdollisuus. Jos tarvitset monipuolisempia tuotekortiston muokkausmahdollisuuksia, valitse Työvaihe|Tuotekortisto.