Ajankohtaiset tiedotteet

Huoneistotilan muut toiminnot

Kertoimet -ikkunassa painamalla Tee kuukausimaksut tuotetaan huoneistokohtaiset kuukausittaiset maksutavoitteet.

Jos halutaan pyöristää luvut kymmenen sentin tai euron tarkkuuteen, valitaan Määritä|Pyöristys.

Huoneiston tiedot talletetaan kovalevylle valinnalla Tiedosto|Tallenna huoneisto.

Uusi huoneisto perustetaan valinnalla Tiedosto|Uusi huoneisto.

Vanha huoneisto avataan korjattavaksi valinnalla Tiedosto|Avaa huoneisto.

Huoneisto voidaan poistaa kovalevyltä valinnalla Tiedosto|Poista huoneisto.

Taloyhtiön tietoja päästään muokkaamaan valinnalla Määritä|Perustiedot ja Määritä|Perustiedot 2.

Paperitulosteiden kirjasintyyppi määritellään valinnalla Määritä|Fontit. Fonttien valinta vaikuttaa niihin tulosteisiin, jotka perustuvat lomakesovitukseen. Normaaliteksti-määrityksellä vaikutetaan koko lomakkeen fonttiin. Yksittäisen muuttujan tai tekstin fontti määritellään perään laitettavin hakasuluin.